”Smarta städer skapas med hjälp av geodata”

Susanne Nellemann Ek, vd för ULI Geoforum. Foto: Adtollo

I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata. Det säger Susanne Nellemann Ek, vd för ULI Geoforum, i ett pressmeddelande från Adtollo.

Intresset för digitalisering går på högvarv och dagligen berättar media om tekniska IT-lösningars förmåga att förbättra och förenkla. Industrin och automation står ofta i fokus. Men perspektivet är betydligt bredare än så och innefattar många områden, inte minst samhällsplanering.
– Geodata är motorn i den moderna staden, säger Susanne Nellemann Ek. Hon är vd och kanslichef på ULI Geoforum.

Susanne beskriver detta med ett tydligt exempel.
– Snart har vi självstyrande bilar. Det behövs geodata av hög kvalitet för att bilarna inte ska köra på kantstenen.

Trafik och transporter är ett expansivt område när de smarta städerna växer fram. Dessa samhällen skapas med innovativ digital teknik i centrum. Livet förenklas för invånarna på flera plan, både på det personliga planet och på det övergripande.

Sensorer som är uppsatta i ett bostadsområde och mäter förekomst av luftföroreningar, rapporterar hur människor beter sig i stadsmiljön i ett konstant flöde. Rent medicinska data som stressnivåer kan också bli aktuella. Uppgifterna samlas in av förvaltningar eller motsvarande och bildar bättre beslutsunderlag när livsmiljön för medborgarna utformas.

Tekniken skapar helt nya sätt att hushålla med resurser. Med hjälp av internet of things är det möjligt att styra energiförbrukningen så att ett hus gradvis värms upp ju närmare familjemedlemmarna kommer hemmet.

– De vill ofta vara medskapare av sin miljö, de vill i allt högre grad vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen. Visualisering en stor roll där data bidrar till att förmedla de planer som man arbetar med och bjuder in till dialog. 

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, menar Susanne.
– Dessa innovationer är beroende av att geodata är fria för att användas och inte ägd.

Högkvalitativa data är alltså en förutsättning för att de smarta städernas ska bli verklighet och är en utmaning på färden mot ett förändrat samhälle.
I höst kommer konferensen ”Smarta städer” att ta upp flera aktuella frågor i ämnet. Konferensen sker på 22-23 november på Kistamässan, www.smartastader.com
Källa: Adtollo

Text: Love Jansson