Utreder fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

WSP tar upp planerna på fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Karta: WSP

WSP ska på uppdrag av Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen aktualisera tidigare tekniska utredningar gällande två tunnlar mellan Helsingör och Helsingborg. Uppdraget utgör en inledande delaktivitet av den strategiska förberedande studien mellan Helsingör och Helsingborg som ska presenteras under 2020.

Uppdraget, som omfattar både en vägtunnel och en järnvägstunnel, ska verifiera om dessa fasta förbindelser är byggbara, en bedömning av förslaget utifrån gällande lagstiftning samt en bedömd anläggskostnad.

För WSP är detta ett betydelsefullt och strategiskt viktigt uppdrag där flera av bolagets affärsområden är inblandade. Dessutom kommer uppdraget ske i samarbete med WSP Danmark, vilket resulterar i en uppdragsorganisation med hög kompetens gällande så väl det tekniska som det geografiska.

– Analysarbetet för en fast förbindelse är utmanande. Uppdragsgivaren är en svensk-dansk beställarorganisation och de experter vi ger uppdrag till måste ha förmågan att samarbeta över landsgränser, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket.

Tilldelning av uppdraget skedde i slutet av oktober 2018 och slutleverans till projektet ska ske oktober 2019. Runt 30 konsulter från WSP kommer arbeta i projektet, och över tio teknikområden kommer vara inblandade.

– För oss på WSP är det väldigt roligt att få uppdrag där vi kan använda oss av flertalet av våra affärs- och kompetensområden. Genom möjligheten att arbeta multidisciplinärt kan vi leverera mervärde till våra kunder på en nivå som annars kan vara svårt att få till. Att vi i detta uppdrag dessutom kan skapa ytterligare värden genom samarbetet med WSP Danmark gör oss extra stolta, säger Anders Danielsson, regionchef och ombud på WSP.

Vägtunnelns landanslutning antas att i Sverige ansluta till väg E6 och E4 via Malmöleden och i Danmark ansluta till väg E47 söder om Snekkersten. Tågtunnelns landanslutning antas att i Sverige ansluta till Helsingborg Centralstation och i Danmark ansluta till Kystbanan vid Helsingör.

– Detta är ett komplext projekt med många utmaningar där vår gedigna kunskap kommer väl till pass. Uppdragsgivarna ger oss ett flertal parametrar att förhålla oss till under arbetets gång, allt från teknik, miljö, vattenfrågor och lagstiftning till att så lite som möjligt påverka städerna och invånarna. Bland annat är en förutsättning att färjetrafiken ska gå som vanligt under den eventuella byggtiden, avslutar Christian Nilsson, uppdragsledare på WSP.