Revolutionerande bullerskärmar i aluminium och glas - Skapa en tystare och vackrare miljö

Wavebreaker AB, som utvecklat en innovativ bullerdämpare för trafikbuller, utökar sin verksamhet i Sverige. Från mars 2024 ansvarar företaget för sälj och distribution av högkvalitativa bullerskydd i aluminium och glas från K. Schütte GmbH.

Buller från infrastruktur ökar och med en världsledande tillverkare av bullerskydd tar Wavebreaker itu med oljud från trafik, tåg och vägar och oönskade ljudstörningar. Produkterna består av aluminiumpaneler med kärna av stenull, vilket ger oöverträffad hållbarhet och prestanda. De är CE-märkta och byggda för mycket lång livslängd, speciellt jämfört med lösningar i trä. Företaget har även lösningar inom industribullerområdet, från transformatorstationer för utomhusbuller till kylaggregat.

Tillsammans med den egna produkten, Wavebreaker, som använder passivt motljud, så får företaget möjlighet att utföra unika kombinationer. Innebörden är t.ex. stora kostnadsbesparingar när skärmhöjder kan reduceras, eller möjlighet att lösa ljudmässigt svåra utmaningar.

- Oavsett om du söker reflekterande eller absorberande egenskaper, erbjuder våra bullerskärmar i kombination med plexiglas eller polykarbonat, mångsidiga alternativ för bullerskydd. Man kan välja från en rad valfria färger och screentryck för att matcha sin vision. Även integrerade LED-skärmsystem är möjliga, menar VD Tony Johansson.

Tony fortsätter: - Projektörer och landskapsarkitekter kan integrera naturen i sin bullerskyddsstrategi med vår kombination av vegetation och skärmar, vilket skapar en harmonisk blandning av grönska och funktionalitet.

Wavebreaker AB etablerar sig härmed som en komplett leverantör för bullerskydd i Sverige.

Wavebreaker AB utvecklar produkter för infrastruktur för att skapa bättre ljudmiljöer för människor och möjliggöra en hållbar utveckling av bostäder och transporter i urbana miljöer. För mer information kontakta Tony Johansson, 070-5397240, info@wavebreaker.net, eller besök www.wavebreaker.net.

 

bild