Späckade dagar med berget i fokus lockade över 1000 anmälda

Bergdagarna arrangeras en gång om året och är uppdelade i Bergmekanikdagen och Bergteknikdagen. På bilden en bergförstärkningsrigg. FOTO: Epiroc

Bergdagarna är två till antalet. Den första är tillägnad bergmekanik och den andra bergteknik. Årets upplaga av den kombinerade konferensen och mässan ägda rum på Cirkus på Djurgården i Stockholm.

– Jag har varit på flera branschkonferenser den senaste tiden och det här var nog den bästa, betygsatte Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen Bergdagarna 2024.

Av: Anders Carlsson
 

b
Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen, var en av moderatorerna under Bergdagarna.

Sammanlagt 12 föredrag hölls under Bergmekanikdagen. Ett av dem handlade om när den enkelspåriga Aroser-tunneln, byggd 1914 i Schweiz, renoverades och utvidgades under 2021 av säkerhetsskäl. Det gamla naturstensvalvet revs och sprutbetongs-innerfoder monterades.

Nära Arosaportalen passerar tunneln under hotellet ”Haus am Wald” med låg överbelastning och grunden till hotellet rör nästan vid tunneln på vissa ställen.

b
Evelina Karting vid Infobric föreläste om Digitala verktyg för en säkrare och effektivare vardag och berättade om företagets Blastmanager, en digital tjänst för att spränga säkrare, enklare och tidsbesparande.

Det innebar en utmanande situation när tunnelutvidgningen skulle utformas.

För att studera samspelet mellan hotellfundamentet och grävarbetena för utvidgningen av den befintliga tunneln genomfördes en komplex 3D-numerisk analys.

Resultaten av analysen gav en bättre förståelse av hur hotellfundamentet påverkades av grävarbetet samt  möjliggjorde utformningen av det tillräckliga bergstödet. De kunde också fastställa larmvärden för att undvika betydande skador på byggnaden.

Föreläste gjorde Jan Vesely och Eva Wehrli vid Schweiziska Amberg Engineering.
 

b
Tomislav Rogan, vid utbildningsföretaget Edvirt, demonstrerade hur borrteknik kan tränas med VR-utrustning.

På Bergteknikdagen var som namnet antyder bergteknik i fokus och 14 föredrag hölls på det temat.

En av föreläsarna var Evelina Karting, Infobric AB som berättade om digitala verktyg för en säkrare och effektivare vardag.

Forskning publicerad av Byggföretagen, visar att det finns stora brister när det gäller att kontrollera regelefterlevnaden inom byggbranschen. Detta kan utnyttjas av oseriösa entreprenörer. En bidragande orsak är bristen på verktyg för att följa upp alla inblandade parter i de komplexa leverantörshierarkier som etableras i byggprojekt.

b
Erik Welle Strand, vd för EWS & Co, bredvid en ”medarbetare” försedd med skyddsutrustning mot giftiga gaser för arbete i gruvor och tunnlar. Utrustningen kommer från det ukrainska företaget Dezega

Sprängarbetsbranschen drabbas också av detta problem och därutöver finns det en ständig risk att utsättas för brott från utsidan. Stöld av dynamit har blivit ett problem och får allvarliga konsekvenser i samhället.

I det vardagliga arbetet ställs höga krav på analys, dokumentation och samordning, där papper och penna fortfarande används i stor utsträckning.

b
José Manuel, på Forcit, visade upp utrustning från ”O-Pitblast” för att mäta borrhålsavvikelser i stenbrott och gruvor. Den har direkt anslutning till ”O-PitDev"-appen som överför data över ”O-PitCloud”, vilket ger omedelbar borrhålsinformation till ingenjören som är ansvarig för projektet.

– Därför finns det stora möjligheter att öka säkerheten och effektiviteten i branschen med hjälp av digitala verktyg och smart teknik, sa Evelina Karting, och berättade också om företagets Blastmanager, en digital tjänst för att spränga säkrare, enklare och tidsbesparande.

Bergteknikdagen arrangeras av Svenska Bergteknikföreningen, en helt ideell förening för företag och andra organisationer som bedriver verksamhet inom områdena bergbyggande och gruvbrytning i Sverige. Föreningen har cirka 110 medlemmar. Bergteknikföreningen utfärdar också yrkescertifiering för bergarbetare och sprängare.

b
I Protans monter berättade försäljningschef Rune Andresen bland annat om företagets flexibla och innovativa ventilationssystem för gruvor och tunnlar.

Bergmekanikdagen arrangeras i sin tur nära samarbete med svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi.

Nästa års upplaga av Bergdagarna äger rum den 29–30 januari. För första gången anordnas evenemanget i Göteborg i stället för i Stockholm på grund av att även World Tunnel Congress 2025 inträffar den 9-15 maj i Stockholm.

b
Lars Jacobsson och Björn Schouenborg representerade RISE (Research Institutes of Sweden) på Bergdagarna.
Lars Jacobsson föreläste också om mekaniska egenskaper hos stora bergsprickor. Egenskaperna hos sprickorna i en bergmassa är viktiga att förstå för att bygga säkra undermarksanläggninar, till exempel för förvaring av kärnbränsle, infrastruktur och gruvor. Tidigare kunskap bygger på undersökningar av små sprickor men sprickorna är stora i verkligheten.
b
Jonna Kostet och Maija Jokelainen representerade Tapojärvi på Bergdagarna. Företaget är specialiserat på gruv- och brukstjänster samt lösningar för cirkulär ekonomi. Det grundades 1955 och är ett finskt familjeföretag. Tapojärvi Sverige AB är verksamt vid LKAB:s gruva Malmberget.