Storskaligt ombyggnadsprojekt i Karlstad centrum

– Inget liknande har byggts i Sverige, säger Claes Jansson, platschef betong på Infrakraft, om Karlstad resecentrum.

På uppdrag av Trafikverket och Karlstad kommun förvandlar Infrakraft området runt Karlstad resecentrum till en modern knutpunkt. Arbetet sker i två etapper, då man vill hålla spåren öppna för trafik under arbetets gång.

– Inget liknande har byggts i Sverige, vilket gör uppdraget både utmanande och extra spännande, säger Claes Jansson, platschef betong på Infrakraft.

bild
Den första delen av Trädgårdslänken är gjuten och beräknas vara klar i maj–juni. Etapp två är planerad till hösten 2024.

I första etappen konstrueras Trädgårdslänken – en cykel- och gångbro som ska knyta ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Resenärerna kommer att nå tågperrongerna härifrån, men får även uppleva en lummig promenad med parkkänsla, då träd planteras i trapporna och bron förses med växtbäddar, pergolor och sittplatser.

– Den första delen är gjuten och beräknas vara klar i maj–juni. Den andra är planerad till hösten 2024, säger Claes Jansson på Infrakraft.

Projektets andra del är Vikenpassagen, där tunneln kommer att breddas från dagens tre till tio meter och fungera som en länk för gående och cyklister under järnvägen, med access till perronger.

bild
TwixBeam är en modulär balk av aluminium med många tillämpningsområden. En optimal komponent vid omfattande anläggningsprojekt och strukturer som Karlstad resecentrum.

Unik knektlösning från Layher

Infrakraft har valt att anlita Layher som ställningsleverantör i alla delar av projektet. Som en del i ställningssystemet Layher Allround har den kompatibla formställningen Allround TG 60 och mångsidiga aluminiumbalken TwixBeam spelat en viktig roll – i kombination med ett unikt alternativ till träknektar.

– I stället för att bygga i trä har Layher levererat en knektlösning som är helt ny i sitt slag. En träknekt kan man tyvärr bara använda en gång. Denna kan vi återanvända och den är lätt att vinkla om för användning vid olika typer av brolösningar, säger Claes Jansson.

Karlstad är den största knutpunkten på Värmlandsbanans hårt trafikerade sträcka Kil-Karlstad-Kristinehamn. Infrakrafts tidplan sträcker sig till 2026, medan hela ombyggnaden beräknas vara klar 2027.

Läs mer om Layher här.

Inspireras till smarta ställningslösningar från fler projekt här.