Sopsamlarmonster nominerat till Stora Kommunikationspriset 2024

Monstren har spridit sig i Sverige. Foto: Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljös Sopsamlarmonster är nominerade till Stora kommunikationspriset 2024 i kategorin “Framtidspriset” för sitt lekfulla och innovativa tillvägagångssätt att utbilda barn och unga om källsortering, hållbar vattenanvändning och samhällets olika kretslopp.

De beskrivs som en inspirerande och pedagogisk initiativ som främjar ungas medvetenhet och ansvarstagande för miljön.

 Fantastisk kul! Jag är glad och mycket stolt. Våra sopsamlarmonster föddes 2015, vi ville ta fram ett koncept som skulle väcka ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor hos barn. Vår förhoppning var att intresset skulle leda till ett engagemang hos barnen att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, i den värld de själva ska växa upp i, säger Linda Arvidsson, Kommunikationschef på Hässleholm Miljö.

b
Hässleholm Miljös Sopsamlarmonster är 19 monster som representerar olika avfallssorter som samlas in i Hässleholms kommun, samt två för vatten- och avloppsverksamheten. Foto: Hässleholm Miljö AB

Sopsamlarmonstren används inte bara i Hässleholms kommun utan i förskolor och skolor runt om i Sverige.

– Monstren har spridit sig i Sverige. Idag används de på förskolor och skolor runt om i hela Sverige. Vi har skrivit avtal med 75 kommuner och över 1200 förskolor och skolor har anmält att de använder konceptet i sin verksamhet. Det finns till och med skolor i USA, Thailand, Finland och på Island som använder dem, fortsätter Linda Arvidsson.

– Barnen har full koll på monstrens kretslopp. Vi besökte nyligen en förskola där barnen med entusiasm berättade att tandborsten som Flamman samlar på (brännbart/restavfall) förbränns och blir till fjärrvärme vilket gör kranvattnet varmt där hemma, berättar Matilda Ehnberg, Miljöpedagog på Hässleholm Miljö.

Sopsamlarmonstret har utvecklat material kopplat till läroplanen för att hjälpa pedagoger att undervisa om miljö och hållbarhet. Dessutom finns en Facebooksida där förskolor och skolor delar sina erfarenheter med Sopsamlarmonstret.

– Det är jättekul. Vi ser gärna att pedagoger inspirerar och delar med sig till varandra. Tillsammans kan vi hjälpa varandra mot en mer hållbar framtid, säger Matilda Ehnberg.