25 miljoner i ekonomiskt stöd till Halmstads flygplats

Halmstads flygplats Foto: Halmstads Flygplats AB.

Halmstads flygplats föreslås få 25 miljoner kronor för sin drift under 2024, enligt förslag från kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott. Pengarna kommer från moderbolaget Halmstads Rådhus AB för att täcka flygplatsens rörelseförlust från 2023.

Totalt föreslås ett driftsbidrag på 25 200 000 kronor till Halmstads flygplats AB.

– Flygplatsen är otroligt viktig för Halmstads kommun. Den skapar större möjligheter för näringslivet och kommer bli än mer viktig framöver när Sverige nu rustar upp försvaret och har gått med i NATO, säger Ella Kardemark, ordförande i utskottet.

Frågan om det finansiella stödet till flygplatsen är återkommande varje år. Enligt EU:s statsstödsregler har kommuner rätt att ge ekonomiskt stöd till flygplatser med färre än 200 000 passagerare per år. Under år 2023 hade Halmstads flygplats 83 901 passagerare, vilket är en ökning sedan 2022 då det var 76 572 passagerare.

Ärendet kommer nu att gå vidare till kommunstyrelsen som tar slutgiltigt beslut i frågan.

Källa: Halmstad kommun