Mörka moln över Swedavia

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser fortsätter att minska kraftigt. Under årets första nio månader hade Swedavia totalt 8,7 miljoner passagerare, en minskning med 71 procent jämfört med samma period 2019. För tredje kvartalet var minskningen drygt 81 procent. Rörelseförlusten skrevs till 717 miljoner kronor.

"Under sommarmånaderna ökade resandet något jämfört med andra kvartalet drivet av ett ökat fritidsresande men återhämtningen har sedan dess stannat av och utvecklingen framöver är mycket osäker", skriver vd:n Jonas Abrahamsson i delårsrapporten.

Framförallt oroas man av att återstarten för flygtrafiken enligt Swedavia går långsammare i Sverige än i andra europeiska länder. Konsekvenserna kan bli stora för Sverige som exportland, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Goda flygförbindelser med omvärlden är nödvändiga. När världen öppnar upp igen kommer det vara helt centralt för Sverige att kunna attrahera nya direktlinjer till viktiga marknader runtom i världen", skriver Jonas Abrahamsson.

Swedavia som driver tio av Sveriges största flygplatser har under tredje kvartalet fortsatt försökt att reducera kostnaderna, ett arbete som kommer att fortgå under fjärde kvartalet enligt Jonas Abrahamsson.