Vatten- och avloppsledningar i Karlstad byts ut och kompletteras

Foto: Karlstads kommun

Karlstads kommun ska byta ut och komplettera vatten- och avloppsledningar som en del av projektet Haga entré i Haga. Två ledningar kommer att grävas ner från Haga till Hagaborg via Gubbholmen.

Ett arbetsområde kommer inhägnas på Gubbholmen där det blir det ett upplag för ledningar. Där kommer man också att koppla ihop de olika ledningsdelarna innan de läggs ner under Klarälven. Gymmet och promenadslingan kommer fortfarande kunna användas.

På Haga
Under vecka 23 till 27 kommer arbetena att pågå på Garvaregatan på Hagasidan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten men gående och cyklister kommer ta sig fram runt arbetsområdet. Motortrafiken kommer att ledas om något men boende kommer kunna ta sig till garageinfarter och gårdar.

Till hösten kommer motsvarande arbete att genomföras på Hagaborgssidan vilket bland annat kommer att påverka gång- och cykelvägen som går vid älven.