Utveckling av megawattladdningssystem för elektriska lastbilar

Foto; Scania

Scania har framgångsrikt installerat och testat ett pilotsystem för megawattladdning från ABB E-mobility, vilket är en milstolpe i utvecklingen av en effektiv laddningslösning med hög effekt för tunga fordon. Tekniken kommer att göra det möjligt att halvera laddningstiden för tunga fordon.

Båda företagen har åtagit sig att möjliggöra en framtid med nollutsläpp från transporter och gå i bräschen för utvecklingen av morgondagens teknik redan idag. Utvecklingen av en lösning för snabbladdning av kommersiella elfordon, som också kommer att ge betydande räckvidd, är ett stort steg mot att öka försäljningen av tunga fordon som kan köras fossilfritt.

Den inledande testningen, som ska visa att det är tekniskt genomförbart med högeffektsladdning, är ett första viktigt steg mot det framtida MCS-systemet från ABB E-mobility. Detta kommer att resultera i en successiv utbyggnad av laddare med hög effekt, med början från 1500 Ampere och så småningom med hela MCS-omfattningen på upp till 3000 Ampere. Detta är en laddningsstandard som både Scania och ABB E-mobility har investerat i och varit med och utvecklat i samarbete med CharIN (MCS-standarden väntas 2024).

MCS-tekniken är avgörande för Scanias långväga elektriska lastbilar, där både kör- och vilotider är reglerade enligt lag. Fordonet kan köras i högst 4,5 timmar innan föraren måste ta en 45-minuters paus och under denna tid måste lastbilen ladda tillräckligt för att köras i ytterligare 4,5 timmar. På grund av batteriernas storlek är det viktigt med både snabb och kraftfull laddning.

"Vi ser ett momentum för elektriska transporter och vårt mål är att 50 procent av alla fordon vi säljer årligen 2030 ska vara elektriska. För att nå detta mål krävs infrastruktur och MCS är en viktig pusselbit för infrastrukturen framöver", säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania.

bild
Foto: Scania