Arbetskläder som skyddar mot faror inom infrastruktursektorn

foto pexels

Jobbar du inom byggsektorn eller inom infrastruktursektorn så gäller det att ha rätt typ av arbetskläder på dig. Det är ett måste att ha arbetskläder som skyddar på ett bra sätt. Inom vissa sektorer, så är det bra att ha arbetskläder som är flammhämmande, till exempel om du svetsar eller arbetar med annat där det kan uppstå eld. Du som är ute efter arbetskläder som skyddar mot faror, du kan hitta det hos Engelbert Strauss. Beroende på vad du arbetar med så kan du ha behov av allt från arbetsväst till regnjackor. Även kläder som motverkar svettlukt eller som klarar av olika temperaturförhållanden.

Vad för typ av arbetskläder har du behov av?

Olika yrken har behov av olika sorters arbetskläder. Jobbar du ute i skogen till exempel så kan det vara bra att ha kläder som skyddar dig när du hanterar motorsågen. Du som jobbar med bygg, både ute och inne, du kan behöva ha en vädertät jacka som motverkar svettlukt så väl som arbetskläder som klarar av olika temperaturförhållanden. Regnjackor kan vara bra för dig som arbetar ute mycket i alla väder och gärna sådana som tar bort svettlukt. Du kan även ha nytta av en bra arbetsväst.

Vilka arbetskläder ska arbetsgivaren tillhandahålla?

Om du funderar på frågan vilka arbetskläder ska arbetsgivaren tillhandahålla, så har även det att göra med vad för bransch du jobbar inom. Det är även viktigt att veta att det är skillnad på arbetskläder och skyddskläder. Enligt arbetsmiljöstiftningen så finns det inga regler kring att en arbetsgivare ska stå för arbetskläder, men de är skyldiga till att tillhandahålla skyddskläder. Det är arbetsgivaren som ska göra en analys för att se vilka risker som finns inom arbetet samt sedan bedöma vad för personlig skyddsutrustning som krävs. Ibland är det även så att frågor kring arbetskläder och skor regleras i ditt kollektivavtal. Du kan kolla med ditt fackförbund vad som gäller för dig. en arbetsväst eller en vädertät jacka kan tillhandahållas om vädret är en hälsorisk till exempel. När det gäller att bära shorts, så beror det på yrke och vad arbetsgivaren säger. I Jönköping får busschaufförer till exempel bära shorts numera som en del av sin uniform.

Vilka krav gäller för att bära arbetskläder som skydd mot olyckor?

Funderar du på vilka krav som gäller för att bära arbetskläder som skydd mot olyckor? När det gäller arbetskläder som är skyddsutrustning, så har Arbetsmiljöverket tagit fram föreskrifter för detta. Sedan är det även så att om du är oenig med din arbetsgivare om vad för klädkrav riskbedömningen bör leda till, så kan du vända dig till ditt skyddsombud, som kan ta upp det med Arbetsmiljöverket. När det gäller att bära skyddskläder, så ska det på din arbetsplats finnas information om den, som hur den ska kontrolleras, underhållas, förvaras, rengöras och även hur den ska sättas på och tas av.

Du kan behöva arbetskläder som kan klara av vissa temperaturförhållanden till exempel eller att kläderna ska skydda mot väder. Då är en vädertät jacka bra. Dock är det viktigt att ha koll på vad som är skyddskläder/skyddsutrustning och vad som är vanliga arbetskläder.