Bohusgranit skyndar på farthindersproduktionen

Bender Consett farthinder. Foto: Benders

Efter omfattande testserier lanserar Benders nu prefabricerade betongelement för farthinder och högtrafikerade gatuavsnitt med slityta av ingjuten Bohusgranit på bred front – en lösning som både förkortar byggtiden och ökar slitstyrkan.

Att platsbygga farthinder för hand med smågatsten är mycket tidskrävande med långvariga trafikstörningar – något som nu kan lösas snabbare och med konstruktionsmässigt bättre resultat.

Tät och slitstark – allt i ett stycke
– Vi gjuter helt enkelt in gatsten och kantstenar i flammad granit från våra egna stenbrott i Bohuslän i ett armerat betongelement. Det ger en mycket tät och stabil konstruktion, som blir i princip underhållsfri och eliminerar risken för sättningar och spårbildningar som annars kan uppstå efter att gatsten installerats, berättar Fredrik Helgesson som är produktansvarig för Benders infrastruktursortiment.

Snabb installation minimerar trafikstörningar
De nya Consett-elementen tillverkas oftast måttanpassade för varje projekt och kan enkelt lyftas på plats i ett stycke med hjälp av de ingjutna lyfthylsorna. Produkten har testats och förfinats i olika sammanhang under flera år och nu är produktionen äntligen i gång i full skala i Benders Uddevallafabrik.

– Eftersom lasten sprids över hela elementet blir livslängden betydligt bättre, samtidigt som läggningsarbetet förenklas dramatiskt. Vi har engagerat erfarna stenläggare i utvecklingsarbetet och alla är ense om att manuell läggning inte längre är ett gångbart alternativ överallt. Ständigt tätare trafik i våra städer kräver effektivare metoder – varje timma utan avstängning av trafiken är guld värd, fortsätter Fredrik.

Bättre funktion till lägre totalkostnad
För den som är beredd att göra vissa anpassningar på plats finns ett antal standarddimensioner på lager, men i övrigt sker all tillverkning mot kundorder för optimal inpassning. Elementen kan förutom till farthinder även med fördel användas som slityta på särskilt högtrafikerade platser, där den släta granitytan även bidrar till minskat buller jämfört med gator med råkilad gatsten.

– Den kortare byggtiden i kombination med den höga slitstyrkan gör Consettelementen till en lönsam affär i alla sammanhang. Consett är en naturlig utveckling av våra Gupp och Vägkuddar som fortfarande är bra alternativ, avslutar Fredrik och påpekar att om någon skulle vilja byta granit mot andra typer av natursten eller betongplattor, så möter det inga hinder.

bild
Foto: Benders