TH1NG och Transtema i nytt nationellt avtal

Foto. Transtema

TH1NG har ingått ett nationellt installations- och driftavtal med Transtema som bygger, underhåller och sköter drift av olika typer av IoT- och kommunikationsnät. Genom samarbetet kan de nu erbjuda kunderna installations-, service- och driftövervakning av IoT system i hela landet.  

TH1NG skapar nu möjlighet att, tillsammans med Transtema, hjälpa kunder och samarbetspartners med attraktiva nyckelfärdiga IoT tjänster, oavsett var i Sverige installationen sker. En förutsättning för det smarta och hållbara samhället som nu växer fram är att alla inkluderas, oavsett geografisk position. Detta blir nu möjligt för deras kunder.

– Samarbetet ger oss fina möjligheter att utöka vårt erbjudande och stärka vår position ännu mer på den svenska marknaden. Våra kunder kan nu få hjälp med installationer, drift och underhåll, oavsett var i Sverige installationen sker. Vi vill bidra till en positiv klimatutveckling med ny teknik. Därför är det viktigt att kunna erbjuda tjänster i hela Sverige så att alla kan ta del av den nya tekniken och de möjligheter den innebär, säger Klas Westholm, VD på TH1NG. 

Transtema är stolta över att inleda ett nationellt samarbete med TH1NG. TH1NG är som Transtema ett bolag som har ambitioner att växa och ett nära samarbete kommer att gynna bägge bolagen samt dess kunder, säger Henning Sveder, VD och Koncernchef Transtema.