Stockholms Stad gav ONE Nordic ansvaret för Stockholms trafikanläggningar

ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar Foto: ONE Nordic

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll av 300 trafiksignaler och ITS-anläggningar i norra Stockholm. Avtalet är Sveriges största avtal med trafiksignaler och gäller från 1 februari 2023.

Väl fungerande trafiksignaler är essentiellt för stadens trafikflöde och trafiksäkerhet. Trafiksignaler fyller en viktig funktion vid exempelvis flervägskorsningar och övergångsställen för både bilister, cyklister och gångtrafikanter. Fungerande system bidrar också till minimal väntetid i vilket leder till renare luft i stadsmiljön. I norra Stockholm finns 300 trafiksignaler och ITS-anläggningar det vill säga digitala trafikskyltar som anger hastighet och annan viktig trafikinformation. Felavhjälpande underhåll på dessa anläggningar kan innebära att byta ut eller reparera trafikskadade anläggningar, trasiga lampor/skyltar eller trasiga tryckknappslådor vid övergångsställen.

– ONE Nordic vann upphandlingen i hård konkurrens efter långa förhandlingar. Vår uppstartsplan, genomförandebeskrivning, företagskultur samt fina referenser var det som avgjorde affären. Vi har tidigare erfarenhet från att sköta underhållet av Stockholm stads anläggning och har gjort det till stadens belåtenhet. ONE Nordic är sedan tidigare starka inom trafiksignaler i södra och mellersta Sverige. Vi är väldigt glada över att få äran att utveckla vårt befintliga samarbete med Stockholms Stad, säger Magnus Höglund, avdelningschef i Service Stockholm elnät, belysning & trafik på ONE Nordic som ser mycket positivt på avdelningens utveckling och framtid.