Sydostlänen i gemensamt förslag kring nytt stambanenät

Regionerna i sydost ser helheten över länsgränserna. Arkivbild

Under 2021 ska en ny långtidsplan för svensk infrastruktur tas fram. Idag lämnar de tre sydostlänen Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samt Sydsvenska Handelskammaren in ett gemensamt förslag kring framtidens infrastruktur. Därmed står hela sydost bakom ett paket som är både realistiskt och offensivt.

– Vi vet att vi har fått en liten andel av de statliga pengarna i de senaste besluten. Men om vi är enade tillsammans från vår sida så ökar möjligheterna att förverkliga satsningar. Alla vinner på samarbetet, säger Karin Helmersson Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar.

Paketet har diskuterats under 2020. Sydost behöver bygga ihop ett antal lokala arbetsmarknader. Samtidigt finns en utmaning genom att sydost inte har ett stambanenät för järnväg. Regionen kommer också att ligga bredvid de nya höghastighetstågen. Detta har lett till en gemensam analys med fokus på att koppla ihop regionen och koppla upp den mot stambanan. Satsningarna som lyfts fram i paketet är följande:

  • Satsningar på Kust-till-Kustbanan kan få Växjö och Kalmar/Karlskrona att växa samman.
  • Satsningar på Blekinge kustbana kan generera att Blekinge växer samman och ger tillgång till stambanorna.
  • Satsningar på Stångådalsbanan och Tjustbanan skapar arbetsmarknadsförstoring i Kalmar län.

– Vi visar att vi är realistiska men har också en tydlig vision och målbild om att bygga ihop regionen. Det kan vi bara göra om vi ser helheten över länsgränserna, säger Sven Sunesson 1:e Vice ordförande Regionstyrelsen, Region Kronoberg.

– Vi har hittat förslag som uppfyller nationella transportpolitiska mål om hållbarhet och bidrar till tillväxt och regeringen kan vara trygg med att det är väldigt väl förankrat med politik och näringsliv, säger Anders Borgehed, Regionchef Sydost, Handelskammaren.

Paketet presenterades redan tidigare i veckan för riksdagsledamöter i sydost och nu kommer det in i den officiella remissen till regeringen som gemensamt förslag.