KTH:s centrum för cyberförsvar invigt

På National Cyber Security Index innehar Sverige plats 39. Betydligt sämre än grannländerna Danmark och Finland, berättar KTH-professorn Pontus Johnson. Foto: Håkan Lindgren.

Nu startar startar KTH:s och Försvarsmaktens forskningscentrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS. Detta innebär bland annat att KTH ska utbilda 30 stycken särskilt utvalda rekryter som rycker in. Viktigast av allt för centret är emellertid inte utbildningen av tangentsbordskrigare; det är forskningen som ska bedrivas.

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik och ansvarig person på KTH för det nya forskningscentret, har bilden klar för sig. Sverige som nation digitaliserar samhället i ett rasande tempo samtidigt som datorsystemen har visat sig vara överraskande svåra - i nuläget omöjliga - att säkra.

– En av doktoranderna ska jobba med postkvantkryptografi. Kryptografi är superviktigt för säkerheten, och kan delas upp i två områden. Symmetrisk och asymmetrisk. Den senare hotas av kvantdatorer. Om du har information du vill hålla hemlig i 20 år framöver kan det vara ganska bråttom att utveckla nya algoritmer, säger Pontus Johnson.
 
Några av de andra doktorandprojekten rör bevisbart säker hårdvara, maskininlärning för cyberoperationer och attacksimuleringar för försvarssystem. KTH-professorn Pontus Johnson ansvarar för det nya forskningscentret. Foto: Håkan Lindgren.

– Att testa försvarssystem via simuleringar är som att göra krocktester för bilar. Här handlar det dock om IT-systemen i till exempel stridsvagnar och flygplan. Att testa systemen på det här sättet gör att man kan leta efter säkerhetsbrister och hitta dem snabbare.