Hypermotion: Siemens riktade fokus på "Connected Mobility"

ITS G5 är enligt Manfred Fuhg ny sändningsteknik som kan leverera säker ad-hoc information direkt från fordon-till-fordon och, eller från fordon-till-infrastruktur. Foto: Markku Björkman
Et digitalt brittiskt trafikövervakningssystem för staden Stafford visades på årets Hypermotion-mässa i Frankfurt. Foto: Markku Björkman

Transport av människor och varor svarar för totalt 25 till 30 procent av världens slutliga energiförbrukning. Den största potentialen för att minska energiförbrukningen ligger inom vägtrafiken.

Samtidigt visar en Siemens-studie baserad på en stadsdel i München hur en nästan koldioxidfri stad kan bli verklighet genom samordning av många åtgärder för att öka energieffektiviteten.

- Datautbyte i realtid mellan infrastruktur och fordon varierar lika mycket som städerna själva. Det är därför Siemens har utvecklat ett brett utbud av lösningar för urbana applikationer, förklarade Siemens försäljningschef för Tyskland, Manfred Fuhg på Hypermotion-mässan i Frankfurt.

En av dessa är enligt Fuhg, ”Connected Mobility Solutions.”

- Vi erbjuder optimala lösningar från satellitbaserade prioriteringssystem för masstransport- och räddningsfordon, koordinerade gröna faser för cyklister, intelligent vägtrafikdigitalisering till elbussar och ett smart flödeskontrollsystem för lastbilar, sammanfattade Fuhg.

Dessuton finns följande anslutningsbara system, (Sitraffic SiBike)

Kooperativa system (Vehicle2x)

Prioriteringssystem (Sitraffic STREAM)

Självkörande fordon

Siemens övergripande operativsystem Mobility ansluter och hanterar infrastrukturen, fordonsflottorna och alla deltagare i ett mobilitetsnätverk.

Mobilitetslösningar som självkörande fordon, e-cyklar, autonoma bussar och mer är en del av kollektivtrafiken, vilket ger den mest effektiva resan för den första och sista milen.C-ITS (Cooperative Intelligent Transportsystem) är teknologierna som förknippas med utbredning av information och samarbete.

- Siemens och andra ledande vägtrafikföretag stöder en snabb implementering av de rätta ramvillkoren för att förbättra trafiksäkerheten och trafikeffektiviteten, underströk Manfred Fuhg.

ITS-G5 är enligt honom färdig för tillämpning. I Halle, Tyskland, har mer än 50 procent av bilisterna gått över till spårvagnar sedan ett intermodalt trafikkoncept infördes.

Systemet informerar förarna om den aktuella trafiksituationen och gratis parkeringsplatser samt avgångstiden för nästa spårvagn. Som ett resultat har ett intelligent nätverk av Sitraffic-systemmoduler optimerat trafikflödet i staden Halle och gjort det ännu mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.