Frej avslutade årets isbrytarsäsong

Isbrytaren Frej avslutade på morgonen den 24 maj årets isbrytarexpedition. Foto: Sjöfartsverket

Till slut fick vintern ge upp även på Bottenviken. På morgonen torsdagen den 24 maj avslutade statsisbrytaren Frej årets issäsong. De svenska isbrytarna assisterade sammanlagt 1514 fartyg under vintern.
- Samtliga isbrytarresurser har varit igång under årets säsong, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Trots en rejäl köldknäpp i slutet av februari och in i mars och ihärdiga nordostliga vindar summeras isvintern 2017-2018 som lindrig till normal. Isbrytarsäsongen inleddes den 7 december då Ale startade sin expedition. Läget under december och stora delar av januari var inte värre än att Ale, den minsta av de fem statsisbrytarna, räckte för att bemästra isen. Den 16 januari hade dock istillväxten i Bottenviken och utmed Norrlandskusten tilltagit så pass mycket att även isbrytaren Ymer kallades ut. Därefter följde Oden, Frej och Atle, samt även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica (som assisterade i Vänern), Fyrbyggaren (som bröt upp basränna i Mälaren vid ett par tillfällen och Baltica (som assisterade en handfull fartyg i Kalmarsund). Även inhyrda resurser i form av den finskägda isbrytaren Thetis och flera bogserbåtar gjorde sitt till.

Vintern började beskedligt men en köldknäpp med sibirisk kyla drog ner över både land och hav från och med slutet av februari. Den kalla nordostliga vinden ledde till snabb isläggning i flera svenska farvatten. Istäcket nådde sin största utbredning den 5 mars då det enligt SMHI:s beräkningar täckte 174 551 km2, vilket motsvarar knappt 40 procent av Sveriges landyta. 

- I jämförelse med tidigare vintrar var säsongens istäcke varken litet eller stort, utan fullt normal. Dock var istäcket på Bottenhavet ganska tunt, säger Emma Grönkvist.

Behovet av isbrytarassistans påverkas dock av fler faktorer än bara tjockleken på istäcket. Stundtals uppstod besvärliga isförhållanden då de nordostliga vindarna pressade in stora mängder drivis mot den svenska Bottenvikskusten.

- I kombination med att det fasta istäcket var relativt litet orsakade mängderna drivis några kortvariga stopp i trafiken till Skellefteå, säger Emma Grönkvist.

Även på Vänern uppstod ett besvärligt läge i den förhärskande nordostliga vinden, vilket föranledde att Ale dirigerades dit från och med den 4 mars. För Ale, som är specialbyggd för att kunna passera genom Trollhätte kanal, var detta första stationeringen i Vänern sedan vintern 2010 - 11.

- Scandica gjorde en storartad insats för att hålla igång fartygstrafiken på Vänern till dess Ale nådde fram, säger Emma Grönkvist.

I slutet av mars hade dock isläget i de syd- och mellansvenska vattnen lättat vilket ledde till att de mindre isbrytande fartygen avslutade sina isexpeditioner. De större statsisbrytarna gick därefter ur tjänst en efter en under april och maj med Frej som sista isbrytare i tjänst till morgonen den 24 maj.