Svevia får fortsatt förtroende i Örnsköldsvik

Vägarna i området Björna - Bredbyn, i Örnsköldsviks kommun, ska under de närmaste tre åren skötas om av Svevia. Foto: Patrick Trägårdh

Svevia får fortsätta som vägentreprenör för Örnsköldsviks kommun i området. Det förnyade uppdraget sträcker sig över de tre närmaste åren. 

Svevia som sköter om området redan idag och har åter vunnit kommunens upphandling av vinter- och sommarunderhåll för området Björna-Bredbyn och får därmed förnyat förtroende. Kontraktet är värt 7,5 miljoner kronor per år och sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år.

Uppdraget omfattar kommunens gator, enskilda vägar, gång- och cykelbanor samt ytor vid de kommunala fastigheterna i området som skolor, servicehus och idrottshallar.– Vi har skött om området de senast fem åren och känner väl till vilka utmaningar som finns och har arbetat upp rutiner för att på bästa sätt lösa. Eftersom vi även sköter om de statliga vägarna i Örnsköldsvik har vi goda möjligheter att styra resurserna där de behövs som mest, säger Kenneth Thörn, SveviaOmrådet omfattar samhällena Bredbyn, Mellansel, Skorped, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Gideå, Gottne och Moliden. Totalt är det 140 kilometer enskild väg och 32 kilometer kommunala gator plus fastighetsytor och gång- och cykelvägar.– Vi kommer att göra vårt bästa för att vägarna ska vara säkra och framkomliga i områdetsåväl sommar som vinter.Kontraktet började gälla den 1 oktober i år.