Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 20 2018
Senaste Nytt

Geomatik

Foto: Adtollo
Foto: Adtollo

AMKVO flyger drönare i gruvschakt

AMKVO AB har genomfört tester med att flyga en drönare under jord i en gruvort för att se om det dels överhuvudtaget går att flyga i ett mindre schakt, och dels för att se om det går att ta tillräckligt bra bilder för att återskapa schakt med fotogrammetri.

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik

Energimyndigheten ger stöd till Enerfy

Energimyndigheten stöder Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster till Enerfy plattformen som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...