Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Geomatik

Krävande att bygga E6 i älven

Över tre kilometer tunnel och stora brokonstruktioner utmed älven gör E6-projektet i Soknedal i Norge krävande. Ändå effektiviseras arbetet med hjälp av alltmer avancerade digitala verktyg.

 En sex kilometer lång vägsträckning genom Soknedal ska byggas på tre år. I södra delen kommer det bli en planskild korsning till Soknedal, innan vägen fortsätter in i en 3,6 kilometer lång tunnel.

Annons