Letar grundvatten i Skåne och Blekinge

Kartläggning av grundvattentillgångar genom helikopterburna geofysiska mätningar. Foto: SGU

Efter de senaste årens låga grundvattennivåer ska SGU kartlägga grundvattentillgångar i Blekinge och Skåne med hjälp av helikopterburen geofysik. Undersökningarna inleds på Listerlandet under första veckan i oktober.

Mätningarna kommer att genomföras över stora delar av södra Skåne, över Listerlandet och över en mindre del av Kristianstadslätten. Mätningarna bedöms totalt komma att pågå under 4-5 veckors tid, och inleds kring den 4:e oktober över Listerlandet.

– Flygmätningarna kommer att generera stora mängder värdefull information som kan användas för att avgränsa och förvalta grundvattenförekomster, säger Maria Åkesson, hydrogeolog på SGU.

Metoden som ska användas, flygburen TEM, mäter markens elektriska ledningsförmåga, och kan användas för att skapa tredimensionella modeller av markens uppbyggnad och ge bättre förståelse för grundvattentillgångar i både jord och berg. Djupkänningen för metoden varierar men vid bra förhållanden kan information ner till 200 meters djup fås.

– Magnetfältet är inget att oroa sig för, det är betydligt mindre än om man står på en perrong och ett tåg åker förbi, eller jämförbart med att hålla i en borrmaskin, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Liknande undersökningar utfördes på Gotland 2013 och 2015, på Öland 2016, i Hallands län 2017 och över delar av Östergötland och Örebro län under 2018. Undersökningarna har varit framgångsrika, och förutsättningarna för att få fram ett bra resultat av TEM-mätningarna i Skåne och Blekinge bedöms som mycket goda.