Gävle kommunarkiv lanserar digital karttjänst

Gävle kommunarkiv erbjuder unik gratis karttjänst. Karta: Gävle kommunarkiv

Nu lanserar Gävle kommunarkiv en digital karttjänst, Gävle kommunarkivs interaktiva forskningskarta, med fokus på kommunens arkivmaterial. Tjänsten gör det möjligt att se och jämföra stadskartor från 1700-talet fram till idag. Förutom kartorna finns det även runt 600 byggnadsritningar och fotografier inlagda på sina geografiska platser i kommunen.  Tjänsten är en del i uppdraget att göra arkivmaterial tillgängligt för fler. 

– Vi har moderniserat oss och tillgängliggör material, som inte alla känner till eller har haft möjlighet att besöka arkivet för att ta del av. Nu kan vi sprida det på ett helt annat sätt, säger Emil Helén, arkivarie på Gävle kommunarkiv.

Genom den digitala tjänsten blir det enklare att få tillgång till delar av det omfattande materialet i Gävles kommunarkiv. Förhoppningen är att fler ska bli intresserade av att också besöka kommunarkivet för att ta del av material som ännu inte har tillgängliggjorts digitalt.

– Intresset för släktforskning ökar och den här tjänsten kan vara ett komplement för de som vill se hur det såg ut där ens släktingar levde, säger Iréne Wretemo, arkivarie på Gävle kommunarkiv.

Tjänsten innehåller en grundkarta, den nuvarande stadskartan, på den kan man lägga på andra kartor för att jämföra och se hur staden utvecklats. Det går även att jämföra två äldre kartor med varandra. Man kan också söka direkt i grundkartan efter möjliga byggnadsritningar och fotografier på en viss aktuell adress. Tjänsten har också en objektsfunktion så att man direkt kan ta del av byggnadsritningar eller fotografier av vissa objekt, exempelvis skolor.

– Bilderna är publicerade på vår ArkivSök, men det här är ett nytt, spännande sätt att interaktivt ta del av vårt unika material och skulle kunna användas i skolornas undervisning, säger Iréne Wretemo.

Arbetet med att lägga in byggnadsritningar och fotografier i kartorna, har i vissa fall varit ett omfattande detektivarbete att få fram korrekt information.

– Gator har bytt namn, fått ny numrering eller dragits om. Det har till och med hänt att gator försvunnit när ett område byggts om.  Men det är jätteroligt att arbeta med det här, vi lär oss hela tiden något nytt om Gävles historia, säger Emil Helén.

Tjänsten har tagits fram inom ramen för Öppen data med målsättningen att material i arkiv ska gå att ladda ner för alla som är intresserade. Projektet är ett samarbete med kommunens GIS-enhet.  Det är gratis att använda tjänsten och att ladda ner materialet. Alla bilder och ritningar, även de som ännu inte finns tillgängliga digitalt, går att ta del av genom att besöka kommunarkivet.–