Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss

I en triangelformad sluss är slusskammaren bredare i nedströms ände än i uppströms. Visionsbilden visar hur den triangelformade slussen i Lilla Edet kan komma att utformas. Bilden är tagen norrifrån. Foto: Trafikverket

Nu är det klart att Lilla Edet, som har Sveriges äldsta sluss, även får Sveriges första triangelsluss. En innovativ lösning med flera goda effekter. I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här.

En unik ”sluss-snackis” som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark.

När det som i Lilla Edet redan finns en farled som slussen ska återansluta till tar en triangelformad sluss mindre ytor i anspråk än en rektangulär. Det sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre, vilket i sin tur leder till färre transporter och minskade kostnader.

– Den största vinsten är just att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson.

Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson, en av personerna bakom den nya slusslösningen, lyfter ökad säkerhet som en annan stor fördel med triangelslussen.

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, förklarar Johan Eriksson.

– Nu kan vi i Lilla Edet i ännu högre utsträckning profilera oss som ”slusskommunen”. Vi var slusspionjärer på 1600-talet och vi är slusspionjärer nu med den här nytänkande och miljösmarta slusslösningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.

b
Triangelsluss Lilla Edet söderifrån. Bild: Trafikverket

Källa: Trafikverket