Krönika - Vi måste alliera oss med AI i kampen mot cyberbrottslighet

AI möjliggör automatisering av säkerhetsuppgifter, avlastar IT-avdelningen och frigör tid för strategiskt arbete. Det är en nyckelfaktor för att hantera bristen på cybersäkerhetsexperter idag. Foto: derick david/unsplash

Av: Kunal Purohit, Chief Digital Services Officer på Tech Mahindra

Utvecklingen av det digitala landskapet i Sverige har givit upphov till en rad cyberhot som ständigt utmanar säkerheten för organisationer och individer. Hoten har vuxit både i komplexitet och omfattning, från storskaliga angrepp av exempelvis ransomware och mer avancerade och skräddarsydda attacker mot specifika organisationer och individer till storskaliga nationella cyberattacker.

Sverige, med sitt rykte om att ständigt ligga i teknikens framkant, är inget undantag när det gäller cyberhotens föränderliga dynamik, och är inte heller lika väl rustat inför dem som många verkar tro. Detta speglas i en rapport från Stockholms Handelskammare som visar att Sverige år 2021 låg på en andraplats i EU när det gäller digital utveckling, men femte sist i EU i en mätning av nationella cybersäkerhetsindex. Siffrorna visar tydligt att en långtgående digital utveckling inte kan likställas med immunitet mot cyberattacker, vilket är viktigt att poängtera för att belysa vikten av att kontinuerligt utveckla sitt cyberförsvar med hjälp av ny teknik. 

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av cyberattacker riktade mot svenska myndigheter och företag, något som delvis kan härledas till det instabila geopolitiska närområdet. I en granskning av Sveriges Radios program Ekot berättade Försäkringskassans IT-chef Peter Haglind att de sett en dubblering i antalet attacker på tre år. Dessutom rapporterades 52 allvarliga överbelastningsattacker till MSB under det första halvåret i år, vilket kan jämföras med omkring 10 stycken under samma period de senaste tre åren.

Även svenskt näringsliv har drabbats av den ökade volymen cyberattacker under de senaste åren. Enligt rapporten från Stockholms Handelskammare uppskattas den totala globala frekvensen av ransomware-attacker ha ökat med 300 procent sedan 2018. Därtill beräknas skadekostnaden orsakad av cyberangrepp mot svenska företag under 2021 uppgå till cirka 30 miljarder kronor.

Inför dessa komplexa och föränderliga hot har AI framträtt som en formidabel allierad i arbetet med att stärka upp vårt cyberförsvar. AI-drivna system har förändrat hur vi upptäcker och reagerar på cyberhot. Maskininlärningsalgoritmer gör det möjligt för dessa system att snabbt anpassa sig till förändrade attacktekniker, vilket ger möjlighet att upptäcka hot och svara i realtid.

AI kan identifiera avvikelser och potentiella hot i realtid genom att analysera stora mängder data snabbt och korrekt. Detta är särskilt viktigt som motvikt till de cyberkriminellas kontinuerliga förfinande av attacktaktiker. Med AI kan man även proaktivt identifiera mönster och trender i cyberattacker, vilket hjälper organisationer att förbereda sig för framtida hot och sårbarheter.

AI har även möjlighet att minska riskerna kopplade till mänskliga fel genom att automatisera rutinmässiga säkerhetsuppgifter. Detta avlastar IT-avdelningen och ger dem möjlighet att fokusera på mer strategiska säkerhetsaspekter. Det är särskilt viktigt då bristen på och svårigheten att behålla cybersäkerhetsexperter är en av de största utmaningarna inom området idag.

Framtida satsningar på cybersäkerhet i Sverige inkluderar betydande resurser och initiativ, såsom 'AI Innovation of Sweden', som syftar till att främja AI-forskning och utveckling inom cybersäkerhet. Genom att integrera AI och främja samarbete mellan organisationer och regeringen kan vi kollektivt stärka vårt försvar mot moderna cyberhot och säkra en tryggare framtid för företag och samhälle.