Förlängningen av Helsingfors Västmetro från Mattby till Stensvik blir klar under år 2023

Byggnadsentreprenaden här vid slutstationen Stenvik utförs av Skanska Infra Oy. Dessutom bygger Länsimetro Oy en parkeringsanläggning för anslutningstrafik i Stensvik. Stensviks metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt med de övriga nya stationerna. Foto: Länsimetro Oy

I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi stationsomgivningarna i tur och ordning.

Det andra skedet av Västmetron har sin slutstation i Stensvik. Metron förvandlar Stensvik från ett lokalcentrum till en aktiv, västlig inkörsport till huvudstadsregionen.

Omkring Stensviks metrostation byggs nya bostäder och stadsdelen blir tätare bebyggd. Intill den nya vägen, Ångbåtsvägen, som går parallellt med Västerleden, byggs ett nytt köpcenter, i vilket också yrkeshögskolan Laurea flyttar in. Köpcentret blir färdigt omkring 2024 och den ena av de två ingångarna till metrostationen i Stensvik kommer att ligga inne i det.

På västra sidan av köpcentret planeras ett stort idrotts- och evenemangscentrum, som skapar nya hobbymöjligheter intill goda kollektivtrafikförbindelser.

I omgivningen av Stensviks metrostation planeras bostäder för cirka 1 700 invånare. En del av detaljplanerna som gäller området kring metrostationen har redan vunnit laga kraft.

Bildtext: Ingången till Kivenlahdentie visas på bilden till vänster, ingången till Kivenlahdentie i förgrunden till höger.Bild: Iiro Mikola/ Optivision Oy