Litauen: ZHA får pris för "Green Connect"-konceptet vid gestaltning av Vilnius stationskomplex

Zaha Hadid Architects förslag om att modernisera Vilnius tågstation inkluderar en ny allmän bro över järnvägsspåren som förbinder det södra Naujininkai -distriktet med stadens centrum och Vilnius gamla stad. Detta kommer att förvandla den befintliga järnvägsinfrastrukturen från en barriär som separerar staden till en länk som förbinder Vilnius och fungerar som en transportknutpunkt för nationell och lokal järnvägstrafik samt för den nya Rail Baltic-linjen, som ansluts till det europeiska hastighetsnätet. Bild: Zaha Hadid Architects

Utvärderingskommittén för den internationella arkitekturtävlingen för valet av de bästa koncepten för omformningen av tågstationskomplexet i Vilnius och dess omgivningar har tilldelat förslaget från Zaha Hadid Architects den högsta rankningen.

Förslaget "Green Connect" skapar ett integrerat transportcentrum för 2000-talet med nya stadsrum omgiven av natur.

- Det är en ära att få det högsta priset i denna tävling för en så strategiskt viktig plats för Vilnius. Green Connect kommer att vara ett framtidssäkert transportnav som ska utformas för att förbättra passagerarupplevelsen. Vårt förslag erbjuder en mängd nya offentliga utrymmen och förvandlar platsen till en destination, inte bara för navets användare, utan också för staden Vilnius och lokalsamhället, sade Gianluca Racana, direktör för Zaha Hadid Architects.

Moderniseringen och återanvändningen av den ursprungliga stationen kommer att skapa en ny 9 500 m² stor station, som är en samtida omtolkning av den befintliga historiska byggnaden.

Sammansättningen av den nya stationsbron förändras gradvis över hela dess längd: från det lutande taket, som domineras av den triangulära gaveln för den befintliga nyklassicistiska stationen, vidare till mjukare geometri och volymer. Ett linjärt takfönster över hela brons längd och inglasade fasader över spåren ger naturligt ljus och intuitiv navigering genom stationen.

Genom att ta bort de tillfälliga kioskerna och kontoren som installerats under de senaste decennierna ökar stationens pregnans. Den yttre amfiteatern och rampen på terminalen, som leder till en allmän terrass på stationstaket, är som ett bebott landskap integrerat i den upphöjda parken framför stationen.

Plaza och intilliggande park kommer att bli ett levande offentligt utrymme för staden med över 300 nya träd och 4000 m² landskapsarkitektur,

Den nya stationsbron är 46 meter bred och sträcker sig över 150 meter över plattformarna. De flytande formerna av brons takkonstruktion och busstationens terrasserade landskap ”svävar” 10 meter ovanför spåren och är gjorda av lokalt limmat trä, vilket är lätt, brandsäkert och innehåller minimalt med koldioxid.

Naturnära lösningar är en integrerad del av designen. Gröna tak, landskapsarkitektur och plantering kommer att sänka temperaturen på sommaren och ge värmeisolering på vintern. Genom att skapa en rad sammanlänkade naturliga livsmiljöer i staden är dessa urbana grönområden lättillgängliga och kan användas av samhället året runt för välbefinnande och interaktion.

Zaha Hadid Architects restaurering av Vilnius tågstation och de omgivande områdena inkluderar också energiproduktionsteknik och miljövänliga strategier när det gäller att förbättra luftkvaliteten i de intilliggande kvarteren. Genom att analysera den årliga solstrålningen utformades fasaderna på ett sådant sätt att så mycket solljus som möjligt kommer i kontakt med interiören på vintern medan bländningseffekten reduceras på sommaren. Under denna analys bestämdes också placeringen av solcellspanelerna.