Finländska staten vägrar att utreda mer spårutrymme på kustbanan - kommunerna överväger egen utredning

Bilden visar bygget av en mötesplats för tåg vid en 1-spårig järnväg i södra Finland. Foto: Kuva: Riekki/arkisto

De västnyländska kommunerna i södra Finland överväger att beställa en egen utredning över hur man kunde bygga fler platser där tåg kan mötas på kustbanan.

– En nödvändighet om trafiken ska öka, säger tågoperatören VR:s planeringsdirektör.

Det finns för få alternativa scenarier för utvecklingen av kustbanan, anser den arbetsgrupp som i drygt ett och ett halvt år lobbat för utvecklingen av kustbanan.

Renässans för Y-tåget ?

Y-tåget kan komma tillbaka och i framtiden gå ända till Ekenäs och Hangö. VR gör upp planerna nu.

Det tidigare lokala så kallade Y-tåget upphörde med trafiken i Västnyland 2015. Nu hoppas västnylänningar i Finland på trafik mellan Hangö och Helsingfors.

I Västnyland tror man nu på persontrafik mellan Hangö och Helsingfors. Det är elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan som gör att västnylänningarna hoppas kunna åka tåg från Hangö till huvudstaden utan att byta tåg i Karis.

Kustbanegruppen diskuterade nyligen möjligheterna till persontrafik mellan Hangö och Hyvinge.

Y-tåget som gick från Karis till Helsingfors, med många stopp längs vägen, lades ner 2015. Nu hoppas västnylänningarna att Y-tågstrafiken kan återuppstå i och med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

VR utreder alternativet att börja köra direkta pendeltåg över Västnyland när Trafikledsverket 2024 väntas ha banan klar för eldrift. Överlag önskar pendlarna också tätare tågtrafik på kustbanan.