De bästa ställen att åka tåg i EU

Järnvägstäthet i EU, Karta:Eurostat

År 2019 observerades de tätaste järnvägsnäten i EU i två huvudregioner: Berlin i Tyskland (698 kilometer järnvägar per 1 000 kvadratkilometer) och Prag i Tjeckien (491 kilometer per 1 000 kvadratkilometer).

Dessa nät följdes av Hamburg i Tyskland (395 kilometer per 1 000 kvadratkilometer), huvudstadsregionen Ungern - Budapest (390 kilometer per 1 000 kvadratkilometer) och Bremen i Tyskland (337 kilometer per 1 000 kvadratkilometer).

För att markera det europeiska järnvägsåret är det turtätheten som man undersöker hos våra järnvägsnät, som i allmänhet är högst i de västra och centrala regionerna i EU.

De höga siffrorna för turtätheten i huvudstadsregioner återspeglar det relativt lilla området som täcks av de flesta huvudstadsregioner och deras höga befolkningstäthet, liksom förekomsten av huvudterminaler/stationer från vilka järnvägslinjer tenderar att stråla utåt.

Den regionala fördelningen av järnvägsinfrastruktur drivs också av särskild regional historisk utveckling, deras geografiska egenskaper samt närvaron av ekonomisk verksamhet såsom tung industri eller hamninfrastruktur.

Två tyska städer, Hamburg och Bremen är två mindre regioner där ett omfattande antal godslinjer till och från hamnar bidrar till den höga tätheten av järnvägslinjer.

Godstransportjärnvägslinjer spelar också en ledande roll i flera regioner där kol- och stålindustrin fortfarande är viktig, såsom Saarland-regionen i västra Tyskland (134 kilometer per 1 000 kvadratkilometer) och Śląskie i södra Polen (156 kilometer per 1 000 kvadratkilometer).

Järnvägslinjernas densitet över regioner 2019

Källdata: tranr-net

De går att hitta mer information om ländernas inrikesnät när det gäller motorvägar, järnvägar och inre vattenvägar i en artikel, som bär titeln: Statistik förklarad om infrastruktur för landtransporter på regional nivå.

Sådana källor är: Eurostats webbplatsavsnitt för transportstatistik och Eurostats databas över transportstatistik.

I den här artikeln presenteras de regionala uppgifterna på NUTS 2-nivå, med undantag för Danmark, Tyskland och Litauen (NUTS-nivå 1) samt Österrike (landsnivå).