Bygget av en ny järnvägslinje mellan Dresden och Prag i ett förberedande stadium

Två tjeckiska tåg på stationen. Foto: Správa železnic

Deutsche Bahn Netz och den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic presenterade nyligen gemensamt det aktuella planeringsläget angående förberedelserna för den nya järnvägslinjen mellan Dresden och Prag med fokus på den nya gränsöverskridande Ertsbergtunneln.

Målet med projektet är att bygga en helt ny linje som minskar restiden mellan de två städerna till bara en timme och ökar den europeiska passagerar- och godstrafiken.

Grunden för det tjeckiskt-tyska samarbetet är ett planeringsavtal som undertecknades av Deutsche Bahn och Správa železnic 2019.

- Vårt nya byggprojekt kommer att säkerställa att mer trafik flyttas från väg till järnväg på ett miljövänligt sätt. Detta kommer att minska rese- och transporttiderna avsevärt och stärka det europeiska järnvägsnätet. Projektet är ett viktigt steg inom ramen för det internationell transportnätet och vi vill tacka våra tjeckiska kollegor för samarbetet hittills, underströk Kay Müller, projektledare på DB Netz, nyligen.

- Det nya byggprojektet möjliggör dessutom integrering av Tjeckiska Republiken i centraleuropeiska höghastighetsnätet. Det gemensamma projektet är därför viktigt för all europeisk järnvägstransport. Vi är stolta över att vara en del av ett internationellt projekt, betonade Petr Provazník, projektledare vid järnvägsförvaltningen.

Projektets nuvarande status

Projektet kommer att skapa den längsta järnvägstunneln i Tjeckien och Tyskland hittills. Tunneln kommer att löpa under malmbergen och avlasta den befintliga vägen genom Elbe-dalen avsevärt. Deutsche Bahn och Správa železnic arbetar tillsammans med planeringen av flera tunnelvarianter med olika totala längder och rutter i delstaten Sachsen.

Explorativa borrningar genomförs för närvarande till ett djup av 400 meter för att man ska kunna undersöka undergrunden och fortsätta planeringen. Dessutom har den tyska projektpartnern inrättat mätstationer som ger information om förekomsten av grundvatten.

Målet är att utöka kunskapen om de geologiska förhållandena och att inkludera detta i den vidare förberedelsen av projektet. I slutet av den preliminära planeringen fattas ett beslut om det föredragna alternativet i Sachsen, vilket bekräftas sedan av den tyska parlamentet förbundsdagen.

Järnvägsförvaltningen förbereder driftsättning av vetenskapliga och geologiska undersökningar för den tjeckiska delen av projektet och iordningställer dokumentationen för planeringsförfarandet för avsnittet Ústí nad Labem - Ertsbergetunneln.

Hittills har sju anbud (inklusive projektledning, projektstyrning och geologiska specialtjänster) utarbetats och tilldelats för det gemensamma planeringsområdet. Ett mellanstatligt avtal mellan Tyskland och Tjeckien för byggande och drift av denna nya järnvägslänk iordningställs för närvarande.

Allmän information om projektet

Järnvägsförbindelsen mellan Dresden och Prag är en del av den europeiska TEN-T-korridoren (Trans-European Transport Network) som heter Orient/Eastern Mediterranean. Den förbinder tyska Nord- och Östersjöhamnar med ekonomiska centra i Sydosteuropa, korsar nio EU-länder - Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Cypern och erbjuder anslutningar ända fram till Turkiet. Korridoren är därför av strategisk betydelse för godstrafiken.