Christopher Burghardt, MD på ChargePoint, vill att laddningsoperatörer öppnar sina nätverk

Motviljan hos större operatörer att göra det möjligt för förare att roama mellan nätverk utgör ett allvarligt hinder mot konsumenternas förtroende, menar Christopher Burghardt. Foto: ChargePoint

"Den svenska regeringen måste lägga fram regler för att kräva att laddningsoperatörer öppnar upp sina nätverk för varandra, så att förare enkelt kan lokalisera, komma åt och betala för laddpunkter. Motviljan hos större operatörer att göra det möjligt för förare att roama mellan nätverk utgör ett allvarligt hinder mot konsumenternas förtroende och hindrar samtidigt människor från att övergå till elbilar."

"Tillkännagivandet från Energimyndigheten är en bra början, men det tar inte upp problemet med att ett roaming-kompatibelt nätverk fortfarande inte är verklighet i Sverige. När antalet elbilsförare ökar är det viktigt att det snabbt växande laddningsnätet  hanterar en pålitlig nationell accesspunkt med öppna, statiska kvalitetsdata - vilket ger förarna förtroende för att de korrekt kan lokalisera en laddstation, veta om den kommer att fungera, samt hur betalning sker. Den största fördelen med Energimyndighetens strategi är dock antagandet av en gemensam plattform som kan utökas över hela Norden."