Prefabricerade magasin gör dagvattenhantering enklare än någonsin

Alla magasin levereras prefabricerade enligt kundspecifika mått och är färdiga att sänkas ned direkt i schaktet från kranbilen.

Våra städer växer och det gör även populationen – något som resulterar i en ökning av områden med vägar, parkeringar och bostäder. Det, i kombination med en ökande nederbörd, kan skapa stora problem när det kommer till att avleda regn- och ytvatten. För att underlätta dagvattenhanteringen har Byggros därför utvecklat och designat fyra olika prefabricerade vattenmagasin, alla med olika egenskaper och fördelar för att hantera dagvattnet.

”Förändringarna i Sveriges klimat liknar de förändringar som observerats på andra håll i världen”. Så står det på Naturvårdsverkets hemsida, och en av de här förändringarna är en ökning av årsnederbörden. Som en konsekvens har även översvämningsproblemen ökat och därför behövs lösningar som kan hantera och avleda regn- och ytvatten.

 

bild
BG Byggros, specialister inom gröna tak och dagvattenhantering, har utvecklat fyra olika uppsamlingsmagasin för att fördröja nederbörden och hantera dagvattnet.

 

Fyra lösningar – flera fördelar

BG Byggros, specialister inom gröna tak och dagvattenhantering, har utvecklat fyra olika uppsamlingsmagasin för att fördröja nederbörden och hantera dagvattnet.: K-MAG Kapillärmagasin, S-MAG tätt dagvattenmagasin, C-MAG Kombimagasin och I-MAG Infiltrationsmagasin.

Alla magasin levereras prefabricerade enligt kundspecifika mått och är färdiga att sänkas ned direkt i schaktet från kranbilen. Magasinen kan serie- eller parallellkopplas och erforderliga anslutningar är förberedda efter projektets behov. Det innebär stora tidsbesparingar jämfört med platsbyggda magasin som kan drabbas av kostsamma förseningar på grund av väder och vind. Det tar normalt endast en arbetsdag för att leverera, ansluta och täcka över det prefabricerade magasinet, jämfört med 4-6 arbetsdagar för ett platsbyggt magasin.

Byggros levererar till Nya Hovås – Göteborgs nyaste stadsdel

I södra Göteborg växer en helt ny stadsdel fram, kallad Nya Hovås. Med skogen runt knuten och cykelavstånd till havet har Nya Hovås det p­­erfekta läget.

Området, som tidigare utgjorts av ängar, är nu en hårdgjord yta av asfalt och hustak där vattnet inte kan infiltrera marken. ­­Det innebar att man var tvungen att satsa på en ordentlig lösning för att hantera dagvattnet. Valet föll på prefabricerade vattenmagasin från Byggros, nergrävda i gränderna mellan gårdarna.

Experter på dagvatten

Behöver du också hjälp med att hantera eller förvara ditt dagvatten? Hos Byggros hittar du ett team av experter med specialkunskap inom avvattning, dränering och dagvattenmagasin, som kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just ditt dagvattenproblem.

 

Läs mer om våra dagvattenmagasin HÄR!

Kontakta Byggros HÄR!