Infrastrukturen är samhällets blodomlopp

Trots utökad budget lägger Trafikverket nya projekt på is. Bild: Maskinentreprenörena

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med arbetsmarknadens parter för att se hur pandemin påverkat näringslivet och vad som krävs för en nystart av den svenska ekonomin. Vid årsskiftet tog uppdraget slut. Hans rapport och slutsatser har lämnats över till Näringsdepartementet, men Anders Ferbe finns med på Stora Infradagen, i digitala Studion.

– Vi vet förstås inte vad han kan avslöja i Studio ME, men en god gissning är att Anders Ferbe kommer att peka på den svenska infrastrukturens enorma betydelse för den nystart som vi alla ser behövs - och att projekt som gynnar handel och export i första hand måste prioriteras. Om man inte backar för investeringar i planerade projekt stärks byggindustrin och det får effekt på många andra sektorer i samhället, säger Magnus Persson, ordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

– Med oss finns också Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon, en av Sveriges största uppköpare av entreprenadtjänster – både för infrastrukturprojekt och infrastrukturunderhåll. Under de senaste månaderna har det stormat om Trafikverket, som fått hård kritik från Riksrevisionsverket för bristande uppföljning och kostnadskontroll.

– Samtidigt säger Trafikverket att det, trots utökad budget, lägger nya projekt på is och att pengarna inte räcker till underhållet av ens de större vägarna. Det är skrämmande om vi inte kan göra de investeringar som behövs för att öka vår konkurrenskraft och klara klimatmålen. Jag ser fram emot att få höra vad Anders Ferbe och Lena Erixon har att säga, fortsätter Magnus Persson.

2021 har pandemin satt stopp för Stora Infradagen i sin vanliga form. Den blir istället digitala Studio ME, direktsänd från Vasateatern i Stockholm. Förutom Anders Ferbe och Lena Erixon finns en rad andra medverkande på plats. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, batteriprofessorn Kristina Edberg, skolutredarna Lars Stjernkvist och Amelie von Zweigbergk, Lars Hjälmered, ordförande för riksdagens näringsutskott, är några av dem. Eon:s Europachef Johan Mörnstam och elnätsexperten Lina Bertling Tjernberg är andra spännande medverkande. ME har dessutom kallat in Elisif Elvinsdotter som moderator och Mikael Tornving som programledare.