Trafikverket sänker hastigheten i Småland, Skåne och Blekinge

Trafikverket anpassar hastighetsgränsen på flera sträckor i södra Sverige. Foto: Trafikverket

 

 

För att anpassa hastigheten till vägarnas säkerhetsstandard har nu Trafikverket fattat beslut om sänkta hastighetsgränser på flera håll i södra Sverige. 1 december börjar de nya hastighetsgränserna gälla. Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, och sänkte från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg. Även under 2020 planeras ändringar på vägsträckor i hela Sverige.

Under 2020 har Trafikverket utrett en anpassning av hastighetsgränsen på flera sträckor i södra Sverige. Förslagen gick ut på remiss i maj till berörda kommuner, regioner, Polisen och till flera andra aktörer. Nu har Trafikverket tagit beslut och de nya hastigheterna börjar gälla 1 december 2020.

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen  till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025. 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas bara marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen.