Förslag till ny stadsgata mellan Liljeholmsbron och Essingeleden

Ett förslag går ut på att göra Södertäljevägen mellan Liljeholmsbron fram till Essingeleden till stadsgata med en totalbredd på 34 meter. Bild: Oscar Freyre

Ett förslag går ut på att göra Södertäljevägen mellan Liljeholmsbron fram till Essingeleden till stadsgata med en totalbredd på 34 meter. Gatan förses med trädplantering, breda trottoarer och cykelbanor, bussfiler, last- och parkeringsplatser och en bilfil åt vardera håll. Gärna minst en busslinje från innerstan förbi området. Tvärbanans spår mellan viadukten mot Liljeholmens station och Årstadal däckas över och påbyggs med bland annat kontors- och idrottsfastigheter. Samma sak med uppställningsplatsen för tåg som SL vill ha kvar. På platsen där Hägerstensvägen möter Södertäljevägen anläggs en stor rondell som pryds med en hög fontän. Rondellens omgivning ska förses med viktiga kulturella och kommersiella byggnader av mycket hög arkitektoniskt kvalitet. Detta för att markera förslagets absoluta centrum för den nya stadsdelsomvandlingen.

Mot Essingeleden byggs två höga byggnader med gångstråk mellan husen för att markera inloppet till innerstadens början.

Hela den nya gatan kantas av bebyggelse med stark variation när det gäller höjd, arkitektur, innehåll och bostadsform. Området tål några höga byggnader eftersom det redan kommer att finnas på platsen vid tiden då detta byggs. Höghusen når en höjd upp till 90 meter utom en, det så kallade ”Södra tornet” som når 150 meter över havsnivån och är tänkt som Stockholms nya landmärke med publikt utsiktsplats på toppen.

Förslaget inkluderar även en ny hissbro,  överdäckning av Tvärbanan och en rondell med fontän och är framtagen av: Oscar Freyre och Mikael Grahn i samarbete med Yimby Stockholm.