Äg en bit bro

Att äga en bit infrastruktur kan vara en lönsam investering. Foto: Arkivbild

Sverige går mot bistrare tider. Alla tecken tyder på att vi nu lämnar högkonjunkturen för att gå in i en period av lägre ekonomisk tillväxt. Ett vanligt motmedel mot ökande arbetslöshet och ekonomisk stagnation är att starta olika infrastrukturprojekt. Vanligen är det staten som går in med resurser för att få gång marknaden – men nu öppnar nya intressanta alternativ

 

Redan idag pågår stora investeringar i transportsektorn, både när det gäller landtransporter och järnväg, för att inte glömma sjöfartens behov av bättre hamnanläggningar. Till dessa investeringar kommer  utveckling av anläggningar för energi- och vattenförsörjning, anläggningar för kommunikation och inte minst transportinfrastruktur. Investeringsobjekten är många men medel saknas.

Vanligen är det staten som förser infrastrukturprojekten med finansiering. Men en ny trend är att fonder som investerar i infrastruktur öppnar för publik finansiering. Med låga räntor letar kapital hela tiden efter lönsamma investeringar och sparare börjar intressera sig för fonder med fokus på infrastruktur som placeringsalternativ.

Internationellt är det inte ovanligt att privatpersoner gör direktinvesteringar i infrastrukturprojekt. Att äga en bit motorväg eller en del av en bro kan vara mycket lönsamt och att konsortier av kapitalägare går samman för att, till exempel, bygga en bit motorväg är inte ovanligt. Att investera i infrastruktur är ofta tryggt och säkert och objekten ligger där dom ligger och är sällan utsatta för samma fluktuationer som andra investeringsobjekt på finansmarknaden.

Vi har några privatägda infrastrukturprojekt i Sverige, som till exempel Arlandabanan: Men än så länge är staten den dominerande ägaren och förvaltaren. Men en svängning är på gång. Flera svenska banker lanserar fonder som specialiserar sig på infrastruktur och många bedömare i finansvärlden tror att Sverige kommer att följa det internationella exemplet och låta privatpersoner få alternativet att spara i infrastrukturprojekt.

Många angelägna, men av ekonomiska skäl nedprioriterade projekt, skulle kunna realiseras med privata medel. Att äga en del av en bro kanske skulle intressera människor som inte kan eller vill investera i aktier eller andra finansiella instrument. En bro som placeringsalternativ kan kännas tryggare och mer angeläget än att sätta pengarna i en global investeringsfond.

 

 

                                                                 Peter Höök