Gångstråket vid Uppsala Centralstation står nu klart

Stråket sista pusselbiten för området. Foto: Jernhusen

Gångstråket mellan Godsmagasinet och Regionens hus vid Uppsala Centralstation står nu klart och bildar en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet. Området invigs torsdagen 3 oktober av Erik Pelling, ordförande i kommunstyrelsen och Åsa Dahl, affärsområdeschef på Jernhusen.

Attraktiva och trygga mötesplatser skapas när platsen mellan husen är levande. Jernhusen har sedan 2015 utvecklat området vid centralstationen från en parkeringsplats till ett område med kontor, handel och restauranger. Den sista pusselbiten för området är stråket mellan Godsmagasinet och Regionens hus.