Klart för nattågstrafik till och från Jämtland

Foto: SJ

Trafikverket har beslutat att teckna avtal med SJ för nattågstrafik på sträckan Stockholm–Duved med trafikstart lördag den 8 september.

Bakgrunden till upphandlingen av nattågstrafiken till Jämtland är det regeringsuppdrag som Trafikverket fick 7 september 2017. Uppdraget handlar om att säkerställa grundläggande tillgänglighet med nattåg utan byte mellan berörda regioner även under de perioder då det inte idag bedrivs regelbunden nattågstrafik.

– Nattåg mellan Stockholm-Duved är viktigt för att öka tillgängligheten, och kommer att vara positivt för såväl tågresenärer som regionen, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Avtalet med SJ gäller fram tills december 2020 med en daglig avgång i vardera riktning.