Chalmers demonstrerar effektiv produktion av biobränsle

Förbränningspannan i Chalmers kraftcentral byggdes om till förgasare år 2007. Foto: Jan-Olof Yxell

Svenska forskare har tagit fram nya tekniker som kan användas för att omvandla industriväxter till fossilfri värme, elektricitet, bränsle, kemikalier och material. Med hjälp av endast Sveriges existerande kraftverk skulle förnybart bränsle motsvarande tio procent av världens flygbränsle kunna produceras.

Efter tio års forskning inom förgasning av biomassa ser forskare vid Chalmers tekniska högskola en möjlighet att växla till förnybara källor för värme, elektricitet och bränsle, samtidigt som flera industrier får möjlighet att producera stora mängder förnybara produkter.

Hur ett skifte från fossila till förnybara bränslen ska gå till är en klurig fråga för många industrier. För tunga industrier, som pappers- och massaindustrin, är det extra viktigt att komma igång snabbt eftersom investeringscyklerna är så långa. På samma gång är det viktigt att investeringen blir rätt eftersom det kan vara nödvändigt att byta ut pannor eller anläggningar i förväg, vilket medför stora kostnader. Tack vare ett långvarigt arbete vid Chalmers har forskarna nu banat väg för radikala förändringar, som kan tillämpas både vid nya anläggningar och tusentals befintliga anläggningar världen över.

Den lösning som presenteras involverar utbredd förgasning av biomassa. Tekniken i sig är inte ny och går i grova drag ut på att biomassa omvandlas till gas vid höga temperaturer. En möjlig slutprodukt är biogas, som kan ersätta naturgas i existerande gasnätverk.

Utvecklingen av förgasningsteknik har tidigare hindrats av problem med att tjära frigörs från biomassan och stör processen. Nu har Chalmers-forskarna emellertid visat att de kan förbättra biogasens kvalitet genom kemiska processer och att tjäran kan hanteras på helt nya sätt. I kombination med en parallell utveckling av material för värmeväxlare ger detta helt nya möjligheter att konvertera fjärrvärmepannor till förgasare.

- Det som gör den här tekniken så attraktiv för flera branscher är att den gör det möjligt att modifiera befintliga pannor, som då kan komplettera värme- och elproduktion med produktion av fossilfria bränslen och kemikalier, säger Martin Seemann vid Chalmers.

Chalmers-professorn Henrik Thunman tillägger att de byggde om sin egen forskningspanna på det här sättet 2007 och att de nu har mer än 200 man-år av forskning att luta sig mot.