Kollektivtrafiken satsar på en ökad digitalisering

Det råder ökad efterfrågar av digitala kommunikationslösningar. Foto: MultiQ

Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska säkra framtidens tillväxt inom kollektivtrafiken. Nyligen har Sydtrafik tillsammans med Fynbus och BAT genomfört en omfattande upphandling av informationsskärmar som vunnits av MultiQ.

Framtidens resande kommer att bli mer personifierat och kraven på information högre både i fordon och vid stationer och hållplatser. Nu vill trafiksällskapen som ansvarar för södra Danmark, Fyn och Bornholm tillsammans utöka informationsflödet för områdets resenärer. På stationer och hållplatser kommer det att satsas på en utbyggnad av befintlig trafikinformation. Resenärerna kommer att få realtidsinformation kring avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar kring eventuella trafikstörningar. Att locka fler medborgare att resa kollektivt kräver ett attraktivt erbjudande. En bidragande faktor till en lyckad resa är kommunikation, exempelvis digitala skärmar. Information som förenklar för resenären och som skapar ökade valmöjligheter under resans gång.

- Vi är oerhört stolta och tacksamma över att ha vunnit denna viktiga upphandling. De senaste åren har vi sett en starkt ökad efterfrågar av digitala kommunikationslösningar. Lösningar som förbättrar reseupplevelsen och bidrar till att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna. MultiQ har ett brett utbud av både tjänster och skärmar anpassade för både fordon och utomhusbruk. Genom att vinna denna upphandling stärker vi vår position ytterligare inom kollektivtrafiken, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

MultiQ har en stark position inom kollektivtrafiken i Norden. Förra året invigdes Köpenhamns nya busslinje 5C, Nordens mest trafikerade busslinje. Här används en komplett IT-lösning med information till passagerare men också mellan förare och trafikledning. Nyligen valde kollektivtrafiken på Island att satsa på ny informationsteknik. Skånetrafiken i Sverige har länge varit en av de drivande aktörerna inom digitaliseringen av kollektivtrafiken. Olika informationslösningar finns på Pågatåg, Citytunneln, stationer, MalmöExpressen och SkåneExpressen.
Källa: MultiQ