Vanda blir Finlands fjärde spårvägsstad. I Åbo går debatten het om framtida spårvägar

Demonstrationsspårvagnen City Smart Artic, i samband med ett evenemang i Åbo 2018. Foto: Wikipedia Common, kredit: Zache

Vandas spårväg ska bli 19 kilometer lång och gå från Helsingfors-Vanda flygfält till Mellungsby. När detta beslut togs öppnades också en tjänst i Åbo där Åboborna får en chans att säga vad de tycker om en planerad snabbspårväg i Åbo.

Och i och med det har också debatten om spårvägarnas för- och nackdelar i Åbo blossat upp igen.

Lokalpolitikern Valentin Lindén säger att Åboregionen med sina 338 000 invånare är den största stadsregionen i Norden som helt saknar lokal spårtrafik.

Lund är den nyaste spårvägsstaden i Sverige, och flera städer planerar att bygga ut sitt spårvägsnät som till exempel Stockholm, Köpenhamn och Trondheim, berättar Lindén, till nyhetssajten Svenska Yle.

Föredrar framför bussar

– Spårvagnarna är trevliga, de är lättillgängliga för personer som är rullstolsburna, praktiska för personer som transporterar tunga saker, föräldrar med barnvagnar, räknar Lindén upp.

Faktum är att erfarenheter visar att människor verkar föredra spårvägar framför bussar om det är möjligt att välja. Personer som annars inte åker kollektivt är mer benägna att välja kollektivtrafik om man bygger spårvägar. Erfarenheter från bland annat Tammerfors tyder på detta.

Stark urbanisering

Enligt befolkningsutvecklingsprognoser kommer Åbo, Tammerfors och Helsingfors att fortsätta växa. Urbaniseringstrenden är stark i Finland. Man räknar med att Åbo kommer att ha cirka 50 000 fler invånare år 2050, en del räknar med till och med 100 000 fler invånare. Då behövs nya trafiklösningar. Lindén hävdar att Åboborna är särskilt njuggt inställda till kollektivtrafik och väldigt förtjusta i sina bilar.

– I Tammerfors går spårvägen till stadsdelen Hervanta. Där åker idag lika många människor spårvagn som hela Åboregionens busstrafik sammantaget, säger Lindén, till svenska Yle.

Tammerfors spårvägar stod klara år 2021. Från Tammerfors har man redan fått statistik som visar att passagerarmängderna och de positiva effekterna på investeringar och byggande har överträffat förväntningarna.

Källa: Nyhetssajten Svenska Yle