Helsingfors: Västmetroförlängningen kostade hundra miljoner euro mindre än väntat

Idrottsparkens metrostation i Helsingfors, Finland. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Markus Säynevirta

Byggandet av metroförlängningen vidare från Mattby till Stensvik hamnade under budget med ungefär hundra miljoner euro, meddelar västmetrobolaget, som använde sig av de lärdomar man drog under det första skedet för att budgetera bättre inför förlängningen av metron västerut.

Slutsumman för kalaset väntas landa på en miljard euro. Huvudorsaken till att budgeten underskrids är att man helt enkelt blivit bättre på att budgetera.

– Det var avsevärt mycket lättare att göra upp en kostnadskalkyl när vi på förhand visste vad vi kan vänta oss, säger Ville Saksi som är vd för västmetrobolaget Länsimetro Oy, till nyhetssajten Svenska Yle.

Bättre grepp om ekonomin

Enligt Saksi hade bolaget den här gången ett bättre grepp om hela projektet, tidtabell och datastyrt beslutsfattande inbegripet.

Men den största faktorn var en fungerande ekonomistyrning.

– När vi fattade beslut visste vi hela tiden hur de påverkar kostnaderna. Vi förbättrade också vår interna kommunikation så att vi dagligen kunde reagera och fatta rätta beslut.

- Inflationen just nu och det rådande kostnadsläget hann inte påverka metroprojektet i nämnvärd grad. Upphandlingar och den största delen av byggnadsarbetet gjordes vid ett lugnare tillfälle, säger Saksi.

”Fina stationer”

Trots att budgeten underskreds har bolaget kunnat satsa på de nya stationerna. Esbofullmäktige beslöt 2018 att metrostationerna skulle göras ännu mer dragkraftiga eftersom de påverkar hur attraktivt närområdet upplevs långt in i framtiden.

– De första västmetrostationerna är fina, men vi höjde ambitionsnivån ännu mer. De nya blev mycket stiliga och kommer att tåla tidens tand, säger Saksi.

På de nya stationerna har man också vinnlagt sig om att placera personalrum och toaletter för metroförare och andra anställda tillräckligt nära perrongen.

Inledningsvis var det tänkt att västmetroförlängningen skulle kosta 800 miljoner euro. Uppskattningen uppdaterades 2018 efter att västmetrons första skede tagits i bruk. Då steg den totala budgeten till 1,1 miljard euro.

Västmetroförlängningen togs i bruk 3 december 2022.

Källa: Svenska Yle