Rambøll gläder sig över tysk-danska vätgasledningen

- De enorma skillnaderna i kapacitet och efterfrågan gör Danmark och norra Tyskland till självklara samarbetspartners, säger Jens-Peter Saul. Foto:Rambøll, PR.

Rambøll har länge slagit på trumman för vätgasinfrastrukturen mellan Danmark och Tyskland och kallar det därför för en stor dag när ett ramavtal för en vätgasledning mellan de två länderna äntligen är på plats.

- Vi har väntat på det och förespråkat detta avtal mellan länder under lång tid, sade en glad gruppchef i Rambøll, Jens-Peter Saul, efter undertecknandet av avtalet om ett vätgasrör före 2028 mellan Jyllands västkust och en plats söder om Padborg.

- Det här avtalet mellan länderna är så uppenbart. Tysklands behov av förnybar energi är cirka 15 gånger större än Danmarks. Å andra sidan har Danmark ett tre gånger så stort havsområde med vindresurser till havs i världsklass. De enorma skillnaderna i kapacitet och efterfrågan gör Danmark och norra Tyskland till självklara samarbetspartners, säger Jens-Peter Saul till Energy Watch.

Positivt momentum

Rambøll gjorde förra året en undersökning där företaget frågade 100 olika PTX-spelare om vad som behövs för att få i gång försäljningen av vätgas och andra gröna bränslen i Danmark.

Det tydliga svaret från branschen var att det är helt centralt att få den nödvändiga infrastrukturen på plats så att vätgas och bränslen kan distribueras till marknaden.

- För Danmark är anslutningen till vätgasinfrastrukturen viktig för att säkerställa ett positivt momentum för de många vätgasprojekt som redan har planerats, där brist på infrastruktur har varit den största barriären hittills. Och avtalet är inte minst viktigt för Tyskland, som i omvandlingen av den tunga fossildrivna industrin är så beroende av import av gröna bränslen för att nå sina klimatmål, säger Jens-Peter Saul.

Han menar att det med det nya dansk-tyska avtalet äntligen finns grogrund att börja tro att Danmark kommer att kunna uppfylla PtX-exportäventyret, -som vi med Nordsjön i vår bakgård har så starka förutsättningar för, underströk Jens-Peter Saul.

Källa: Rambøll

.