Finland planerar europeisk spårvidd

Fyrskensspår mellan Haparanda och Torneå. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Methem

Alla nya spårförbindelser i Finland byggs sannolikt med smalare spårvidd än hittills, vilket öppnar upp för europeiska järnvägsbolag.

Ett svenskt nattåg startar från järnvägsstationen i Uleåborg vid skymningsdags, det färdas genom Sverige under natten och anländer till Stockholms centrum i arla morgonstund. Därifrån fortsätter tågfärden till Berlin, Hamburg eller någon annan centraleuropeisk stad.

Europeisk spårvidd

Detta blir verklighet om Finland tar i bruk europeisk spårvidd. En ny tågförbindelse skulle också göra invånarna i norra Finland mindre beroende av flygförbindelserna via Helsingfors-Vanda, i och med att de kunde ta tåget via Sverige vidare ut till Europa.

Europeiska kommissionen vill att så mycket som möjligt av persontrafiken förflyttas över på räls och många järnvägsbolag håller på att återinföra nattrafiken.

– För närvarande är endast fem procent av persontrafiken och 18 procent av godstrafiken transnationell, säger Henrik Hololei, Europeiska kommissionens högsta chef för transportfrågor.

Kommissionens målsättning är att en tredjedel av den internationella persontrafiken och varutransporterna går på räls.

Nya banavsnitt planeras för europeiska tåg

Nu förbereder man sig på att anlägga fyrskensspår på alla nya järnvägsförbindelser som planeras i Finland så att de har både den finländska rälsvidden 1524 millimeter och den europeiska rälsvidden 1435 centimeter. Skillnaden är alltså knappa nio centimeter.

– Spåret har två skenor parallellt och då kan man trafikera förutom med finländskt även med europeisk materiel, säger vd för Suomirata Timo Kohtamäki till nyhetssajten Svenska Yle.

Kohtamäki säger att det ökar på de europeiska järnvägsbolagens intresse för att börja trafikera i Finland, då de inte behöver planera och ändra på sin utrustning.

På Finlandsbanan Suomirata kan de första europeiska tågen trafikera på 2040-talet, däremot kan ändringar göras snabbare på etappen Torneå-Brahestad, på bara några år.

Nya banavsnitt

Kommissionen anser att ändringarna kunde göras stegvis i Finland och att projektet borde vara ekonomiskt förnuftigt.

– Att ändra på hela Finlands järnvägsnät inom en snar framtid är på inget sätt förnuftigt. Men vi måste se om det skulle finnas enskilda förbindelser som genererar mervärde, funderar Hololei.

Ett förslag är att man startar med Finlandsbanan mellan Helsingfors och Tammerfors då man börjar göra ändringar på nya banavsnitt, och sedan fortsätter längs med huvudbanan mot Uleåborg.

– Det vore logiskt att starta från huvudbanan som är det överlägset mest trafikerade banavsnittet och sedan utvidga fyrskensspåret mot Jyväskylä och Vasa, säger Timo Kohtamäki, till nyhetssajten Svenska Yle.

Tryggar Finlands försörjningsberedskap

Rysslands anfall mot Ukraina sätter fart på Finlands planer att övergå till europeisk spårvidd.

I det nuvarande säkerhetspolitiska läget önskas ett alternativ till fartygstransporter på Östersjön med tanke på om trafiken till havs stoppas av någon orsak. En del av frakterna skulle då förflyttas över på räls, via Torneå till Narvik i Norge och via det svenska järnvägsnätet ut till Europa.

– Om vi ser till försörjningsberedskapen och det att Finland och Sverige går med i Nato ger den europeiska spårvidden mervärde, påpekar Henrik Hololei.

Det blir möjligt att inleda tågtrafiken mellan Finland och Sverige i slutet av nästa år då elektrifieringen av banavsnittet mellan Keminmaa och Torneå blir klar. Det går att använda diesellok redan på det nuvarande banavsnittet, men trafiken har varit obetydlig.

Rail Baltica mest intressant för Finland

Ur finländsk synvinkel är den delvis EU-finansierade tågförbindelsen Rail Baltica den mest intressanta av de europeiska järnvägsprojekten.

Den omkring tusen kilometer långa banan byggs som bäst från Tallinn genom Baltikum till Warszawa. Tågtrafiken på den nya banan kan inledas i början av 2030-talet.

Banans ändstation i norr skulle förflyttas till järnvägsstationen belägen under Helsingfors-Vanda flygplats om det fattas beslut om att bygga den 83 kilometer långa tunneln mellan Tallinn och Helsingfors.

I så fall kunde man åka direkttåg från Helsingfors till exempelvis Berlin.

Tallinntunnelns betydelse för Finlands säkerhetspolitiska situation och för tillgängligheten har ökat på grund av det pågående kriget.

Källa: Svenska Yle