Storbritannien: Ultralätt spår för Coventrys ultralätta spårväg installerades vid Whitley Depot för testning

Laddning av nya lätta spårvagnen vid Furrer-Freys laddstation. Foto: © Coventry City Council / WMG

Coventry Very Light Rail tog nyligen ett betydande steg framåt när byggandet av en testplats för dess unika batteridrivna järnvägssystem slutfördes vid  Whitley Depot.

Genom att installera en kort bana vid Whitley Depot kommer teamet att kunna mäta systemets prestanda under extrema förhållanden.

Vibrationssensorer har installerats längs rutten, som tar avläsningar 10 gånger per sekund, och sensorer som mäter vikten på fordon när de kör längs rutten.

Dessa data kommer att samlas in under ett år och matas in i en datormodell för en "digital tvilling", vilket gör det möjligt för kommunfullmäktiges innovationspartner, WMG vid University of Warwick, att bedöma banans prestanda över tid.

Skapar arbetsplatser

Kommunalrådet Jim O'Boyle, kabinettsmedlem för jobb, förnyelse och klimatförändringar underströk:

- Spåren vi har installerat här på Whitley Depot representerar hundratals timmar av innovation som har ägt rum här i Coventry. Spåren designades så från dag ett, att de ska störa människor och företag så lite som möjligt och vi är glada över att se deras styrka i praktiken. Vårt eget gatuteam har också ändrat läge för dem - detta är jättebra och stödjer vårt mål att använda CVLR för att skapa säkra jobb i vår stad."

- Transportinnovation har möjlighet att stödja en koldioxidfri ekonomi, och Coventry ligger i framkant av den gröna industriella revolutionen. Vi kommer inte bara att bli Storbritanniens första helt elektriska busstad, vi har redan installerat fler laddningspunkter för elbilar än någon annanstans utanför London, och vi investerar i nya, helt segregerade cykelbanor för att ge fler människor grönare sätt att ta sig runt i vår stad, sade Jim O'Boyle.

Tunn och lätt

Förutom ett batteridrivet fordon med nollutsläpp har Coventry Very Light Rail-projektet utvecklat ett innovativt nytt spår som är mycket tunnare och därmed lättare än spåren på befintliga spårvägssystem, men lika starkt. Detta innebär att den kan grävas ner bara 30 centimeter djupt ner i vägytan vilket kan minska kostnader och motverka förseningar för spårvägsprojekt.

Banprovningsbanan vid Whitley Depot är en del av en omfattande serie tester utformade för att demonstrera hållbarheten hos denna bana. En bit bana har lagts vid University of Warwick för att testa installationen och inom kort kommer man att installera sträckan vid Very Light Rail National Innovation Center i Dudley för att kunna föra Coventrys Very Light Rail-fordon in på banan för en första testning.

Källa Coventry City Council