Femern A/S gör en stor beställning för konstruktion av bansträckan och huvudlinjesystemen för Fehmarnbelt -tunneln.

Aktuella läget vid Fehmarnbelt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Stora portalbyggnader är byggda på både den danska och på den tyska sidan för att ansluta väg- och järnvägsförbindelserna till tunneln själv. Arbetet började vid den danska tunnelportalen i början av maj 2022. Det mesta av den utgrävda jorden återanvänds för att täcka portalbyggnaden. Förberedelser görs nu för byggandet av portalbyggnaden. Foto: Fehmarnbelt-projektet

Fehmarnbelt -tunneln är inte bara den längsta tunneln under havet i världen och den längsta tunneln för kombinerad järnväg och vägtrafik. Den kommer också att vara utrustad med den modernaste och mest energieffektiva järnvägstekniken.

För att säkerställa detta har Femern A/S nu annonserat beställningen för konstruktion av spår- och overhead -ledningssystem.

Anbudet inkluderar en tvåspårig, 200 km/h snabb järnvägslinje med överliggande ledningar, varav cirka 18 kilometer i själva tunneln och totalt 7 kilometer utanför tunneln på den danska och tyska sidan. Kontraktet som ska tilldelas snarast har ett värde på mer än 200 miljoner euro. Anbudet kommer att föregå en förkvalificering med syfte att vinna de lämpligaste anbudsgivarna.

Tillräckligt med eget kapital

Femern A/S kräver bland annat att anbudsgivarna kan visa en betydande årlig försäljning och eget tillräckligt stort kapital samt erfarenhet i liknande större projekt. Dessutom placeras strikta krav för det givna schemat, miljövänliga lösningar och arbetsförhållanden.

För att kunna förbereda anbudet på bästa möjliga sätt hade Femern A/S redan genomfört en grundlig marknadsundersökning 2022, där branschen också intervjuades. Syftet var att få en översikt över de senaste klimatvänliga och mest energieffektiva lösningarna.

Femern A/S antar att förkvalificeringen kommer att äga rum under sommaren i år 2023. Detta följs av en förhandlingsfas med de förkvalificerade anbudsgivarna, som avslutas med tilldelningen av beställningen i slutet av 2024. Installationsarbetet förväntas börja under vintern 2025.