Priset för finländska Vandaspåran har stigit 200 miljoner på fyra år

Så här är det tänkt att spårvägen ska se ut i Dickursby där spårvagnen kör mot Bäckby. Bild: VANDA STAD

I slutet av maj eller allra senast i juni ska fullmäktige i staden Vanda fatta beslut om spårvägen från Mellungsbacka till flygplatsen blir verklighet. En färsk utredning visar att Vandaspårans helhetsbudget är drygt 600 miljoner euro.

Kostnadsberäkningen för den så kallade Vandaspåran som ska ge Mellungsbacka, Fagersta och Håkansböle en direkt spårförbindelse till Dickursby och flygplatsen har sedan 2019 stigit med omkring 200 miljoner euro.

Vandas egen andel av kostnaderna för spårvägen har stigit från 267 miljoner euro 2019 till 414 miljoner i dag. Staten stöder bygget med omkring 30 procent av helhetspriset.

Den främsta orsaken till det kraftigt höjda priset är enligt Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen att den allmänna prisnivån har stigit med drygt 20 procent på fyra år. En del ändringar i planeringen har också gjorts.

Dyr tunnel

Bland annat har den tunnel som planeras under järnvägen i Dickursby stigit i pris eftersom den placeras centralt under järnvägsstationen. Det kräver fler stålkonstruktioner i väggarna. Tunneln sprängs inte heller i sin helhet utan bryts ställvis eftersom det finns så många bostäder i området.

Stadsdirektören räknar på de bostäder för 60  000 personer och de 30  000 arbetstillfällen som området kring spårvägen beräknas föra med sig. Det kommer i förlängningen att ge staden skatteintäkter som är större än vad det kostar att bygga den service de nya områdena kräver.

"Vanda stad klarar det hela"

- Om man ser på 40 års sikt räknar Vanda med att spårvägen ska vara lönsam. För att börja bygga den nu krävs att staden lånar 400 miljoner euro, men det lånet löper på 25 år och Vanda klarar det bra, försäkrar stadsdirektören.

 Som jämförelse och som beslutsunderlag för behandling i nämnder och fullmäktige har Vanda tagit fram ett alternativ där nuvarande busslinjer utvecklas. Den kostnaden är cirka 180 miljoner. Superbussar med egna bussfiler har en budget på 426 miljoner. Superbussarna får inget statsstöd.

Spårvägen var en av de stora frågorna vid kommunalvalet 2021. Då valde Vanda ett fullmäktige där en knapp majoritet av ledamöterna sade sig stödja spåran. Stödet i fullmäktige har sedan dess vuxit om man får tro de undersökningar som bland annat lokaltidningen Vantaan Sanomat låtit göra bland ledamöterna.

Källa: Vantaan sanomat