Grekland: Grekiska tågolyckan - Anklagelser från tillsynsmyndigheten mot EIU OSE

Den ödesdigra olyckssträckan Lárisa - néi póri var stängd redan en gång år 2016 på grund av signalproblem. Foto: Wikipedia, Common, kredit: Falk2

Den grekiska järnvägsövervakningsmyndigheten RAS (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) har, efter ex officio-undersökningar av Evangelismos-olyckan, allvarliga bevis för att det också finns massiva brister när det gäller personalens utbildning (enligt Tv-sändaren USE).

På grund av säkerhetsrisken införde RAS ett partiellt anställningsförbud för deltagarna i vissa kurser som var föremål för klagomålet. Underlåtenhet att följa instruktionerna kommer att leda till böter på 100 000 EUR/dag. Järnvägsoperatören OSE ombads att kommentera klagomålet inom fem dagar.

Inga uttalanden

OSE avvisar i sin tur kategoriskt anklagelserna, som också offentliggjordes i ett pressmeddelande från RAS, och uppmanar RAS att inte göra några offentliga uttalanden innan fakta är slutgiltigt klarlagda.

Interimsministern för transport Gerapetritis har inrättat ett järnvägssäkerhetscenter. Representanter för polisen, brandkåren, räddningstjänsten, EIU OSE och EVU HellenicTrain är involverade i detta organ. Syftet är att samordna järnvägsunderhåll och säkerhet. Utskottet ska omgående ha inlett arbetet.

Källa: LOK-report