Med FREE Rail siktar litauiska tågoperatören LTG på full integration i Europa till 2030

Tåget mellan litauiska städerna Kaunas och Vilnius. Foto: Flickr./Wikipedia, kredit: Patrick janicek

Lithuanian Railways (LTG), som strävar efter full integration med Europa, mobiliserar regionens järnvägsföretag mot detta mål.

LTG utvecklar och förverkligar redan programmet FREE Rail för att uppnå målet om full integration till 2030. Initiativet stöds av järnvägsföretag från andra baltiska stater och Ukraina som också ansluter sig.

LTG initierar utvecklingen av en järnvägsdriftsmodell skräddarsydd för de baltiska staterna, baserad på EU:s järnvägsstandarder och bästa praxis. Det kommer att möjliggöra full integration med Europa - när det gäller affärer, teknik och IT - och öppna upp fler möjligheter för företag och medborgare.

Fullständig integration

- På vårt initiativ har vi kommit överens med ministrarna i Lettland och Estland om en gemensam åtgärd för att säkerställa fullständig motståndskraft och integration av järnvägssektorn i EU:s järnvägsinfrastruktur som en prioritet. Vår verksamhet får inte bara bidra till tillväxten av mervärdet av transportsektorn i Litauen, men också i hela Baltikum, säger transport- och kommunikationsminister Marius Skuodis.

- Diversifieringen av aktiviteter och utveckling av tjänster riktade till olika marknader var en del av LTG-koncernens strategiska mål under 2017. Mycket har gjorts sedan dess och framför allt de senaste åren: LTG Cargos dotterbolag LTG Cargo Polska och LTG Cargo Ukraina etablerades och bidrar nu till diversifieringen av aktiviteter, nya frakt- och passagerarvägar har introducerats och ledningsgruppen har förstärkts, säger Kęstutis Šliužas, styrelseordförande.

K. Šliužas betonar att gruppen, i linje med sina grundläggande värderingar och aktieägarnas förväntningar, hanterar de risker som uppstår från tidigare affärsrelationer med Ryssland och Vitryssland och går vidare mot Västeuropa. Ett långsiktigt program "FREE Rail" finns redan på plats för att uppnå integrationsmålen. Detta pågående program kan enligt vd:n ses som motsvarigheten till att synkronisera energisystemet inom järnvägssektorn.

Målet är en fullständig integration av regionen med Europa

- FREE Rail-programmet kommer att utveckla och implementera en skräddarsydd järnvägsdriftsmodell baserad för Östersjöregionen och på EU:s järnvägsstandarder och bästa praxis och anpassad till specifikationerna för bred spårvidd (EU+).

- Vi strävar konsekvent efter integration med Europa - när det gäller affärsrelationer, infrastruktur och teknik. Av denna anledning kommer vi att utveckla programmet FREE Rail längs flera huvudlinjer: Vi kommer att utveckla en järnvägsdriftsmodell baserad på bästa praxis och standarder, och vi kommer att driva teknologi- och IT-integration. Detta kommer att täcka ett brett spektrum av uppgifter: från skapandet av den rättsliga grunden till regleringsavtalen för certifiering och reparation av rullande materiel. Detta kommer också att omfatta de nödvändiga IT-lösningarna, säger Egidijus Lazauskas, VD för LTG.

Enligt honom kommer skapandet av en ny och regionalt anpassad järnvägsdriftsmodell att göra det möjligt att attrahera ytterligare godsflöden, öppna fler resemöjligheter för befolkningen och bidra ännu mer till militär rörlighet.

Edvinas Kerza, LTG Director of Business Resilience, påpekar för sin del att programmet FREE Rail redan implementeras:

- Tillsammans med LTG-teamet har vi redan tagit de första mycket viktiga stegen. Vi tar en bredare ledning i utrullning av programmet genom att introducera det för järnvägar i andra baltiska länder och Ukraina. Vi har fått stöd från våra kollegor, vi delar med oss ​​av våra erfarenheter och planerar vägen framåt tillsammans.

Nytt lokomotivsäkerhetssystem

Programmet inkluderar också de steg som företagen i LTG-koncernen tar för att övergå från det omfattande, enhetliga lokomotivsäkerhetssystemet KLUB-U till andra lokomotivsäkerhetssystem (lokomotyvų saugos sistemų, LSS). Det är ett dynamiskt upphandlingssystem som introducerades i början av mars 2023 och de första nya LSS-seten förväntas nå LTG-företag under nästa år.

Källa: LTG