Svensk-finska samtal om kommunikationer, elflyg och isbrytare

Sveriges infrastruktur- och bostadsminister träffade sin finländska kollega. Foto: Finländska Kommunikationsministeriet

Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte nyligen Finland. Teman för besöksprogrammet var Sveriges EU-ordförandeskap och bilaterala samarbetsmöjligheter.

Kommunikationsminister Harakka och infrastruktur- och bostadsminister Carlson diskuterade bland annat de lagstiftningsprojekt inom transportsektorn, sektorns civila beredskap och förnyandet av isbrytarna som ska behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap. Ministrarna deltog också i en arbetslunch om utvecklingen av elflyg.

Samarbetet förstärks

- Vi behandlade en rad olika ämnen när vi träffades. Det strategiska samarbetet mellan de nordiska länderna kommer bara att stärkas ytterligare i det nya säkerhetspolitiska läget, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– Isbrytarna är viktiga för Sverige och Finland. Utan isbrytare skulle norrlandshamnarna tvingas hålla stängt upp till 130 dagar om året, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

– Vår utrikeshandel och konkurrenskraft grundar sig på leveranssäkerhet året runt. En tillräcklig servicenivå på isbrytarassistansen är en förutsättning för att råvaror och olika produkter ska finnas på rätt plats i rätt tid. Man förväntar sig nya lösningar av designprojektet för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och upprätthålla en tillräcklig servicenivå även i framtiden, säger finländska Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Källa: Finländska Kommunikationsministeriet