Större delen av Köpenhamns S-tågsnät har nu utrustats med CBTC-systemet

Företaget Structon Ral har installerat både CBTC och ETCS i Danmark. Därmed blev det möjligt för Banedanmark att införliva det nya signalsystemet på Jylland, vilket kommer att bidra till att öka punktligheten. Foto: Structon Rail

Siemens Mobility transformerar det 170 kilometer långa linjenätet sektion för sektion för infrastrukturoperatören Banedanmark.

Köpenhamns S-tåg (danska: Københavns S-tog) är ett lokalt tågsystem i Köpenhamn som tillsammans med Köpenhamns Re-tåg, Köpenhamns metro och dieseldrivna lokaltåg utgör storstadsområdets spårburna trafik.

Under 2022 togs CBTC-systemet i drift mellan Nordhavn i norr och Carlsberg och Sydhavn i söder, inklusive Köpenhamns centralstation. Nu har man fullföljt den senaste milstolpen i en omfattande modernisering av hela S-Tåg-nätverket i den danska huvudstaden, som ersätter äldre system från 1970-talet. Moderniseringen gör det möjligt att förkorta tågsekvenstiderna i centrumområdet från 120 sekunder till 70 sekunder.

Den nu utrustade sträckan består av cirka 10 kilometer dubbelspårig linje med sju stationer. Det innebär att nästan hälften av hela S-tåg-nätet nu drivs med det nya CBTC-systemet. Ordern på 252 miljoner euro för Siemens från 2011 inkluderar Trainguard MT-systemet, ett tågledningssystem och radiokommunikation.

Stegvis modernisering

Utrustningen installerades i fem etapper. CBTC-systemet togs i drift på sträckan Hillerød - Jægersborg 2016 och på sträckorna Jægersborg - Klampenborg och Svanemøllen - Ryparken 2019, och Farum- och Ringbanan konverterades i början av 2021. Den nuvarande driftsättningen är den näst sista sträckan. 80 av 170 kilometer spår och 46 av 90 stationer ingår nu.

Den digitala tekniken med minskat antal fysiska komponenter uppges minska känsligheten för tekniska fel. Att konvertera ett sådant nätverk under pågående drift är ändå utmanande.

- Det var en enorm operation, och vi gjorde det, sa Banedanmarks projektledare Thilde Restofte Pedersen lättad.

Sju linjer

Banedanmark planerar att införa den nya signaltekniken på hela den södra delen av S-tåget mellan Sydhavn och Køge och mellan Carlsberg och Høje Taastrup eller Frederikssund i slutet av detta år och därmed slutföra projektet.

S-tåg-nätet, som drivs av danska statsbanorna DSB, består av sju linjer och transporterade cirka 350 000 passagerare dagligen. Moderniseringen av nätet i huvudstaden är också en högsta politisk prioritet:

- Med införandet av det nya signalsystemet kan vi se fram emot ännu bättre och mer punktliga tågtjänster utan onödiga tågstopp på grund av signalfel, förklarade Danmarks transportminister Benny Engelbrecht citeras.

Källa Banedanmark